Nordea sänker primeräntan och bruksräntan

17.09.12 14:54 | Lehdistötiedotteet

Nordea sänker primeräntan med 0,15 procentenheter till 1,55 procent. Bruksräntan sänks också med 0,15 procentenheter till 1,50 procent. Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2012.

Nordea använder primeräntan för både depositioner och bostadslån. Primes popularitet som referensränta för bostadslån har minskat på sistone. Inom depositioner har intresset för primeräntan varit stabilare.

Nordeas bruksränta är en rörlig referensränta som följer marknadsräntorna. Bruksräntan används som referensränta för BruksKonto Plus. Den depositionsränta som betalas på kontot beräknas genom att från bruksräntan avdra den marginalen som fastställts för räntetrappan.

Värdet på bruksräntan baserar sig på marknadsräntornas utveckling, men meningen är att räntan ska fluktuera mindre än marknadsräntorna. 

Räntesänkningarna föranleds av de mycket låga marknadsräntorna. Räntorna sänktes senast 1.8.2012.

För ytterligare information:
Riikka Laine-Tolonen, Household, 09-165 46638, 050 343 0585
Roger Wessman, chefsekonom, 09-165 59930, 040 706 0002