Nordeas och Keskos samarbete fördjupas

25.10.12 14:00 | Lehdistötiedotteet

Nordea och Kesko har avtalat om fördjupat samarbete. I november inleds ett pilotprojekt för att ta ut kontanter i samband med inköp i cirka 30 K-marketaffärer. Målet är att utvidga tjänsten till K-mataffärerna under år 2013. Då kan man även ansluta K-Plussa-egenskapen till Nordeas MasterCard-kort.

I november inleds en pilot för att ta ut kontanter i samband med inköp i cirka 30 K-marketaffärer runt om i Finland. Målet är att tjänsten ska kunna användas i K-mataffärerna under år 2013. Kontanter kan tas ut i samband med butiksinköp. Då Kesko erbjuder tjänsten har Nordeas kunder nästa år många alternativa ställen för att ta ut kontanter.

- Allt mindre kontanter tas ut på bankens kontor och samtidigt har kortbetalningarna ökat markant under de senaste åren. Kontantuttag i samband med kortinköp är ett smidigt alternativ för kunderna och kompletterar uttag på kontoren och i automater, säger Pekka Nuuttila, chef för Banking Finland.

- Kunderna frågar allt oftare om kontanter i K-affärerna. Jag är glad över att vi kan betjäna våra kunder ännu bättre genom att erbjuda dem möjlighet till kontantuttag i samband med inköp vid K-affärernas kassor. Närmare 1 000 K-mataffärer runt om i Finland ger en utmärkt möjlighet till detta, konstaterar Keskos vd, Matti Halmesmäki.

K-Plussa-egenskap till Nordeas MasterCard-kort
I fortsättningen kan K-Plussa-egenskapen anslutas också till Nordeas MasterCard-kombikort. Kunderna kan börja använda den nya kortegenskapen nästa vår.

- Kunderna uppskattar de mångsidiga stamkundstjänsterna med K-Plussa-egenskapen.
Co-branding-kortet är en fördel för kunden och kunderna har ett kort mindre i plånboken, säger Matti Halmesmäki.

- Den nya kortegenskapen är en välkommen extraförmån för våra kunder och vi tror den kommer att öka kundnöjdheten, konstaterar Pekka Nuuttila.

För ytterligare information:
Pekka Nuuttila, chef för Banking Finland, Nordea, 09-165 42530
Kati Tommiska, kommunikationschef i Finland, Nordea, 09-165 42325
Jukka Erlund, ekonomi- och finansdirektör, Kesko, 010 532 2113