Segern i ekonomitävlingen till S:t Karins

17.05.13 14:00 | Lehdistötiedote

Nordea och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf ordnade denna vår för 48 gången i rad Ekonomitävlingen avsedd för elever på klass 9 i grundskolan. I tävlingen, som ordnades i två faser, deltog cirka 36 000 elever från 490 skolor.

Avsikten med ekonomitävlingen är att öka ungdomars intresse för samhällsärenden i allmänhet och ekonomiska frågor i synnerhet. Frågorna hade uppgjorts enligt grundskolans kursfordringar för samhällslära och baserade sig på finländska och internationella ekonomiska ärenden.

I år dryftades i inledningsfasen av finalen bland annat olika investeringsformer, inverkan av förändringar i oljans världsmarknadspris på Kinas ekonomiska utveckling och bolagsskatten. I den senare finalfasen svarade eleverna på en essäfrågaomEuropeiska centralbankens räntepolitik.

Den riksomfattande inledande tävlingen hölls i mars. Till finalen, som hölls den 16-17 maj i Helsingfors, valdes 30 elever enligt resultatet i den inledande tävlingen med beaktande av en kvot för länens invånarantal.

De tre bästa eleverna i årets final var:

1. Karoliina Lempiäinen, Piispanlähteen koulu, S:t Karins

2. Henri Kaarakainen, Leppävaaran koulu, Esbo

3. Alexis Vartiainen, S:t Olofsskolan, Åbo

För ytterligare information:
Kirsi Ruhanen, FLHS rf, 044 303 1789