Finländarnas semesterbudget har ökat

06.06.13 10:09 | Lehdistötiedote

Enligt en undersökning Nordea låtit göra kommer finländarna i år att spendera mer pengar än i fjol på semestern. De finländska hushållen planerar att använda cirka 1 495 euro i snitt i sommar, medan motsvarande summa i fjol var 1 406 euro.

Personer bosatta i huvudstadsregionen har den största semesterbudgeten, 1 825 euro. De som är bosatta i östra Finland spenderar sammanlagt 1 237 euro medan de som är bosatta i väst har en budget på 1 309 euro. Semesterbudgetarna har ökat från i fjol i bägge regioner. 2012 lade finländarna ut 1 185 euro på semestern i öst och 1 160 euro i väst.

De som bor i norr har minskat semesterbudgeten till 1 258 euro. I fjol uppgick deras budget till 1 460 euro.

Semesterbudgeten är nu större än för några år sedan. Den största budgeten, 1 600 euro, hade finländarna åren 2006 och 2009. Det här framgår av Nordeas årliga undersökning om planerad konsumtion under semestern.

Semestern finansieras med lön

Två av tre berättar att de finansierar semestern med lön. Närmare hälften av de som deltagit i undersökningen har sparat för semestern.

- Det här är glädjande. Endast en procent av de som svarat på undersökningen tar lån för semestern och bara var tionde använder kreditkort. Resultatet speglar finländarnas förnuftiga inställning till ekonomin, säger chefen Jari Ohrankämmen från Nordea kapitalförvaltning.

Att spara är det mest ekonomiska sättet att förbereda sig på extra utgifter under semestern. Bra sätt att spara för semestern är att spara på konto eller i lågriskfonder.

- Jag tycker det fungerar bra att förbereda sig på extra utgifter genom att spara med tre olika mål i sikte, dvs. reservkassa, långsiktiga besparingar och besparingar för pensionsåren. Reservkassan lämpar sig väl för att snabbt ta ut pengar för t.ex. semestern eller finansiering av andra mindre utgifter. Med långsiktiga besparingar kan man sträva efter högre avkastning genom att exempelvis placera på aktiemarknaden, säger Ohrankämmen.

Barnfamiljer och höginkomsttagare konsumerar mest

Barnfamiljernas sommarbudget är cirka 300 euro större än finländarnas genomsnittliga semesterkassa. Personer med familj uppskattar att de använder 1 778 euro under semestern.

Också inkomsterna och åldern inverkar på semesterbudgeten: störst var den i hushåll med inkomster på över 65 000 euro (2 274 euro) och bland personer i åldern 40–54 år (1 708 euro).

Undersökningen om semesterkostnaderna utfördes av TNS Gallup i Finland, Sverige, Danmark och Norge på uppdrag av Nordea. I undersökningen användes internetpaneler. Materialet samlades in 29.4–12.5.2013. I Finland gjordes sammanlagt 1170 intervjuer med personer i åldern 18–65 år.

För ytterligare information:
Anni Kuusisto, presschef, 09-165 42320
Jari Ohrankämmen, chef, 09-165 48101