Nordea sänker primeräntan och bruksräntan

13.12.13 12:38 | Lehdistötiedote

Nordea sänker primeräntan med 0,05 procentenheter till 1,35 procent. Bruksräntan sänks också med 0,05 procentenheter till 1,30 procent. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Nordea använder primeräntan för både depositioner och bostadslån. Primes popularitet som referensränta för bostadslån har minskat på sistone. Inom depositioner har intresset för primeräntan varit stabilare.

Nordeas bruksränta är en rörlig referensränta som följer marknadsräntorna. Bruksräntan används som referensränta för BruksKonto Plus. Den depositionsränta som betalas på kontot beräknas genom att från bruksräntan avdra den marginal som fastställts för räntetrappan.

Värdet på bruksräntan baserar sig på marknadsräntornas utveckling, men meningen är att räntan ska fluktuera mindre än marknadsräntorna. 

Räntesänkningarna föranleds av de mycket låga marknadsräntorna. Räntorna sänktes senast 24.6.2013.

För ytterligare information:
Aki Kangasharju, chefsekonom, 09-165 59952, 050 583 8573
Nina Luomanen, Household Business Development, 050 368 7026