Alltid aktuellt att köpa eget hem

13.02.13 9:06 | Lehdistötiedotteet

I fjol togs färre bostadslån ut i Finland än året innan. Men lånekranarna har inte stängts, säger Riikka Laine-Tolonen, chef för Nordea Household.

Enligt Nordeas ekonomer har hushållen bra förmåga att köpa bostad. Räntorna på nya bostadslån är betydligt lägre än normalt. Efter 2005 har bostadspriserna i Finland stigit ungefär lika mycket som inkomsterna i genomsnitt, och bara något snabbare än hyrorna på fritt finansierade bostäder. Under sista kvartalet 2012 planade uppgången i priserna ut något i huvudstadsregionen, medan de sjönk något i övriga Finland. I Kuopio, Uleåborg och Åbo har priserna stigit betydligt mindre än löneinkomsterna.

Medelpris på en bostad på 76,8 m2 i olika städer
Helsingfors294067Åbo144154Villmanstrand134477
Esbo249062Kuopio143616Lahtis134093
Vanda200678Seinäjoki142387Uleåborg126490
Borgå187776Vasa140467Rovaniemi119962
Tammerfors174797Joensuu139008Kajana111283
Finland171494Tavastehus137626Björneborg108211
Jyväskylä144307S:t Michel137242Kotka104909

Hushållen förhåller sig försiktigt till större anskaffningar. År 2012 upptogs färre bostadslån än året innan, uppgången i bolånestocken planade ut något och antalet bostadsaffärer sjönk något.

- Det här antyder att den finska bostadsmarknaden är sund och inte gömmer några otrevliga överraskningar, säger ekonom Pasi Sorjonen från Nordea.

- Våra kunders låneutgifter slukar ungefär 29 procent av nettoinkomsten. Storleken på ett typiskt bostadslån är 85 000 euro och lånetiden 17 år, berättar Riikka Laine-Tolonen, chef för Nordea Household.

Förmånlig totalränta

Nordeas ekonomer väntar sig inga stora förändringar på bostadsmarknaden. Hushållens förmåga att köpa bostad förblir god.

- Visst kommer de korta marknadsräntorna att stiga gradvis i år och nästa år, men räntorna på nya bostadslån förblir relativt låga. Uppgången i bostadspriserna dämpas av den tröga utvecklingen i köpkraften och den svagt försämrade sysselsättningen, berättar Sorjonen.

- Den totala räntan är fortfarande mycket förmånlig, under 2 procent. Men det lönar sig att förbereda sig på stigande räntor till exempel genom att spara eller förse lånet med räntetak, säger Laine-Tolonen.

Lånetak?

Finländarna har traditionellt varit bra på att återbetala sina bostadslån. Det viktigaste med tanke på kunden är att lånet har rätt storlek i relation till familjens inkomster. När man förhandlar om lån uppskattas också hur tillräckliga inkomsterna är om räntorna stiger eller oväntade händelser inträffar.

- Vi tror att överskuldsättning bör förhindras på andra sätt än med lånetak. Ett schablonmässigt lånetak gör det inte möjligt att beakta olika livssituationer i tillräcklig grad, konstaterar Riikka Laine-Tolonen.

Lånetak skulle slå hårdast mot dem som planerar att köpa sin första bostad och antagligen minska antalet köpare av första bostad på marknaden, åtminstone tillfälligt. Lånetak skulle också minska arbetskraftens rörlighet, eftersom bostadspriserna varierar mellan till exempel huvudstadsregionen och övriga Finland.

Ökat bostadssparande

BSP-sparande intresserar igen. Men systemet kunde vidareutvecklas.

- Till exempel borde föräldrar och farföräldrar kunna börja spara åt sina barn genast efter att de blivit födda. Spartiden borde vara minst ett år, och den nuvarande kvartalsindelningen kunde slopas, säger Riikka Laine-Tolonen.

För ytterligare information:
Riikka Laine-Tolonen, chef för Nordea Household, tel 050 343 0585
Pasi Sorjonen, ekonomist, tel. 09 165 59942
Anni Kuusisto, press chef, tel. 09 165 42653