Nordea: Suuryritysten rahoitusriskit pääosin hallinnassa

03.06.13 9:00 | Lehdistötiedotteet

Suuri osa yrityksistä altistuu erilaisille rahoitusriskeille, vaikka enemmän kuin joka toisella suuryrityksellä on olemassa kirjallinen rahoitusriskipolitiikka. Yleisimmin suojattu rahoitusriski on yrityksen kassavirtaan liittyvä valuuttariski.

Nordean tekemän tutkimuksen mukaan suhtautuminen markkinariskien hallintaan on suuryrityksissä systemaattista. Yrityksissä keskitytään usein kuitenkin tuttujen riskien hallintaan, kuten viennin valuuttariskeihin tai pankkilainojen korkoriskeihin.

- Yhä useampi suuryritys kuitenkin omistaa tytäryhtiöitä euroalueen ulkopuolella ja tekee merkittävän osan tuloksestaan näissä valuutoissa. Tästä aiheutuvia riskejä yrityksen tulokselle ja taseelle hallitaan selvästi harvemmin, sanoo yritysten rahoitusriskineuvonnasta vastaava johtaja Jari Liede.

Suomalaisyritysten suojaushorisontti on lyhyempi kuin muissa Pohjoismaissa. Ero kansainvälisiin yrityksiin on vielä isompi.

- Suomalaisyritykset saattavat siten altistua voimakkaammin negatiiviselle valuuttakurssiliikkeelle kuin ulkomaiset kilpailijansa, Liede jatkaa.

Finanssikriisi on vaikuttanut rahoitusriskien hallintaan

Vastapuoliriskin merkitys on kasvanut finanssikriisin seurauksena merkittävästi. Yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä on asettanut johdannaisvastapuolilleen luottoluokituksen vähimmäistason.

- Tämä raja on selvästi yleisimmin A-/A3, tietyillä yrityksillä jopa AA-/Aa3, kertoo johtaja Seppo Sederholm suurasiakastoiminnosta.

Rahavaroja pidetään myös saatavilla enemmän kuin ennen ja niiden turvallinen hajauttaminen on agendalla korkealla.

Pienyritykset voivat omaksua suuryrityksissä kehitettyjä parhaita käytäntöjä

Pienyrityksissä markkinariskit ovat usein suhteellisesti aivan yhtä suuria kuin suuryrityksissä, mutta niiden hallinta ei ole yhtä systemaattista. Riskienhallintapolitiikan laatiminen olisi siten suotavaa myös pienyrityksissä.

- Asioiden kirjaaminen pakottaa tunnistamaan riskit ja arvioimaan niiden merkitykset. Tässä työssä on luontevaa käyttää tarkistuslistana suuryritysten käytäntöjä, Jari Liede neuvoo.

Nordea tutki suuryritysten rahoitusriskejä alkuvuonna 2013. Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 168 suuryritystä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Puolasta, Latviasta, Liettuasta ja Virosta.

Lisätiedot:
Jari Liede, johtaja, yritysten rahoitusriskineuvonta, 09 165 59935
Seppo Sederholm, suurasiakkaat, 09 165 42320
Anni Kuusisto, konserniviestintä, 09 165 42320