Suomalaisten lomabudjetti kasvanut

06.06.13 10:09 | Lehdistötiedotteet

Nordean tutkimuksen mukaan suomalaiset aikovat tänä vuonna kuluttaa kesälomaansa enemmän rahaa kuin vuosi sitten. Tänä kesänä suomalainen kotitalous aikoo käyttää rahaa keskimäärin 1 495 euroa, kun viime vuonna rahaa aiottiin kuluttaa keskimäärin 1 406 euroa.

Pääkaupunkiseudulla asuvien lomabudjetti on isoin, 1825 euroa. Itä-Suomessa asuvien kesälomabudjetti on yhteensä 1237 euroa ja länsisuomalaisten 1390 euroa. Molempien budjetti on kasvanut viime vuodesta, jolloin idässä kulutettiin 1185 euroa ja lännessä 1160 euroa.

Pohjoisessa asuvien kesäbudjetti on pienentynyt 1258 euroon. Viime vuonna pohjois-suomessa lomaan kulutettiin 1460 euroa.

Lomabudjetti on nyt suurempi kuin muutamana edellisenä vuotena. Suurin lomabudjetti, 1 600 euroa, suomalaisilla oli vuosina 2006 ja 2009. Asia käy ilmi Nordean vuosittaisesta kesäloman kulutussuunnitelmia mittaavasta tutkimuksesta.

Loma rahoitetaan palkasta

Kaksi kolmesta kertoo rahoittavansa kesäloman palkastaan. Lähes puolet vastaajista kertoo säästäneensä lomaa varten.

- Tämä on ilahduttava kuulla. Lainaa ei aio kesälomaan käyttää kuin prosentti vastaajista ja luottokorttiakin vilauttaa vain joka kymmenes. Tulos kuvastaa suomalaisten järkevää suhtautumista oman taloutensa hoitoon, kertoo johtaja Jari Ohrankämmen Nordean varallisuudenhoidosta.

Säästäminen on taloudellisin tapa varautua loma-ajan ylimääräisiin menoihin. Sopiva säästämismuoto loman rahoittamiseksi on tilisäästäminen tai säästäminen matalariskiseen rahastoon.

- Mielestäni hyvä tapa varautua kaikenlaisiin ylimääräisiin menoihin on jakaa säästäminen kolmeen eri tavoitteeseen eli varakassaan, pitkäaikaiseen säästämiseen sekä eläkepäivien varalle. Varakassasta voi ottaa rahaa nopeasti käyttöön esimerkiksi loman tai muiden pienehköjen menojen rahoitukseen. Pitkäaikaisen säästämisessä taas voidaan tavoitella korkeampaa tuottoa, eli sijoittaa varoja esimerkiksi osakemarkkinoille, neuvoo Ohrankämmen.

Lapsiperheet sekä suurituloiset kuluttavat eniten

Lapsiperheiden lomabudjetti on noin 300 euroa suurempi kuin suomalaisten keskimääräinen lomakassa. Perheelliset arvioivat kuluttavansa lomalla 1778 euroa.

Myös vastaajan tulot ja ikä vaikuttavat: suurimmat lomakassat ovat yli 65 000 euroa ansaitsevilla kotitalouksilla (2274 euroa) ja 40–54-vuotiailla (1708 euroa).

TNS Gallup tutki Nordean toimeksiannosta kesäloman kustannuksia Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa internet-paneeleja käyttäen. Tutkimusaineisto kerättiin 29.4 - 12.5.2013. Suomessa tehtiin kaikkiaan 1170 haastattelua 18–65-vuotiaiden ikäryhmässä.

Lisätietoja:
Anni Kuusisto, lehdistöpäällikkö, 09 165 42320
Jari Ohrankämmen, johtaja, 09 165 48101