Utnämningar i retailbanken i Nordea Finland

28.08.13 14:15 | Lehdistötiedotteet

Sara Mella och Jussi Mekkonen tar över nya arbetsuppgifter i retailbanken i Nordea Finland den 1 oktober 2013.

Vice verkställande direktör, SVM Sara Mella (45) har utnämnts till chef för retailbankens nya enhet Operations i Finland och Baltikum. Enheten ansvarar för utvecklingen av den operativa verksamheten samt för utvecklingen och administrationen av produkter, tjänster och processer för retailbankens privat- och företagskunder.

Mella har jobbat på Nordea sedan 2010 och före det mellan 1992 och 2007. Hon har mångsidig erfarenhet av olika arbetsuppgifter inom retailbanken. För närvarande är hon en av de tre vicecheferna för retailbanken i Nordea Finland.

Sara Mella efterträds av AFM Jussi Mekkonen (41). Han har också utnämnts till vice verkställande direktör. Mekkonen ansvarar för regionerna Södra Savolax, Helsingforsregionen, Helsingfors centrum, Mellersta Finland, Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Savolax-Karelen och Vanda samt Nordea Kundtjänst.

För närvarande jobbar Mekkonen som regionchef för företagstjänster i huvudstadsregionen på retailbanken. Han har jobbat på Nordea sedan 1995, bland annat som ansvarig chef för privatkunder i Finland.

- Vi utvecklar hela tiden nya serviceformer för att betjäna våra kunder bättre och effektivare. Det var också därför vi bildade den nya enheten Operations. Vi satsar på vår lokala konkurrenskraft i respektive land, effektiviserar produktutvecklingen och tar fram allt mer avancerade tjänster och kundprocesser. Jag är mycket nöjd med utnämningen av Sara till chef för enheten. Saras mångsidiga erfarenhet och kompetens är en bra plattform för uppdraget, säger Topi Manner, chef för retailbanken i Nordea.

- Saras efterträdare Jussi Mekkonen har lång erfarenhet av retailbanking. Han kompletterar retailbankens ledningsgrupp med fräscha synpunkter baserade på kundkontakter. Jag tror det framför allt kommer att gynna Nordeas kunder. Jag vill önska både Sara och Jussi lycka och framgång med de nya utmaningarna!

Ledningsgruppen för retailbanken i Nordea Finland består i fortsättningen av chefen för retailbanken Topi Manner, de regionansvariga vicecheferna Lasse Svens och Jussi Mekkonen, vicechef Pekka Nuuttila som ansvarar för retailbankens företagsbanker, chefen för Operations Sara Mella och HR-chefen Riikka Laine-Tolonen.

För ytterligare information:
Topi Manner, chef för retailbanken, Finland och Baltikum, 09-165 40200
Kati Tommiska, kommunikationschef, 09-165 42325