Nordea: Joulubudjetti lähes viime vuoden tasolla

09.12.13 13:30 | Lehdistötiedotteet

Suomalaiset käyttävät tänä vuonna jouluun yhteensä 550 euroa henkeä kohden, mikä on vain hienoisesti vähemmän kuin vuonna 2012. Lahjoja ostetaan melkein saman verran kuin ennenkin, mutta muista kuluista ollaan valmiita karsimaan hieman kovemmalla kädellä. Kokonaiskuluihin vaikutus on kuitenkin vain neljä prosenttia.

Lahjoihin käytetään nyt keskimäärin 323 euroa, kun summa viime vuonna oli 330 euroa. Eniten rahaa lahjoihin kulutetaan jälleen lapsiperheissä, keskimäärin 421 euroa.

- Joka viides suomalainen aikoo kuluttaa joululahjoihin yli 500 euroa. Lahjojen ostajina kunnostautuvat erityisesti 40–65-vuotiaat. Myös miehet törsäävät lahjoihin hieman naisia hövelimmin, kertoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Anu Numminen.

Muista kuluista kuten ruoasta, koristeista, vaatteista ja lastentapahtumista karsitaan tänä vuonna kymmenisen prosenttia viime vuoteen verrattuna. Näihin käytetään nyt 227 euroa henkeä kohden. Lapsiperheissä muihin kuluihin rahaa käytetään selvästi enemmän, 288 euroa henkeä kohden.

Eniten joululahjoihin aiotaan tänä vuonna kuluttaa Länsi-Suomessa, keskimäärin 355 euroa ja vähiten pohjoisessa, 270 euroa. Notkuvimmat herkkupöydät sen sijaan löytyvät tänä vuonna Itä-Suomesta, jossa ruokaan, koristeisiin ja muihin kuluihin aiotaan käyttää 249 euroa henkeä kohden.

Enemmistöllä budjetti viime vuoden tasolla

Yllättäen kaikkein pienituloisimmat taloudet (alle 20 000 euroa vuodessa ansaitsevat) aikovat kasvattaa joulubudjettiaan muita useammin. Heistä 11 prosenttia kertoo käyttävänsä jouluun nyt enemmän rahaa kuin viime vuonna. Muita useammin joulun kuluista viime vuoteen verrattuna aikovat puolestaan tinkiä 20–35 tuhannen euron tuloilla elävät taloudet. Niistä useampi kuin joka kolmas (37 prosenttia) aikoo tänä vuonna vähentää jouluun kulutettua rahamäärää.

- Suuri enemmistö suomalaisista aikoo kuitenkin kuluttaa jouluun tänä vuonna saman verran rahaa kuin viime vuonnakin. Tämä on hyvin linjassa tutkimuksessa esiin tulleiden keskimääräisten euromäärien muutosten kanssa, jatkaaNumminen.

Yksi suomalaisten tärkeä rahanlähde joulunviettoon ovat veronpalautukset, jotka maksettiin viime viikolla. Veronpalautusta sai tänä vuonna 3,3 miljoonaasuomalaista. Nordean tutkimuksen mukaan hieman useampi kuin joka viides aikoo käyttää veronpalautusrahoja myös joululahjoihin ja jouluvalmisteluihin.

Tiedot ilmenevät Nordean TNS Gallupilla 29.10.–11.11.2013 teettämästä tutkimuksesta, jossa haastateltiin 1134 18-65-vuotiasta suomalaista. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden.

Lisätietoja:
Anu Numminen, yksityistalouden ekonomisti, p. 050 597 0447