Finländska små investerare tål risk

13.05.14 11:00 | Lehdistötiedote

Placerarbarometern tar fram placeringstrender bland små investerare, åsikter om intressanta placeringsobjekt och relationen till risk. Finländska små investerare har tre mål med placering: de sparar för sämre tider, för att bli förmögnare och för att förbereda sig för pensionstiden.

- Finländare placerar direkt i aktier, placeringsfonder och olika placeringskonton trots att räntenivån är låg. Något överraskande är att nästan en fjärdedel har placeringsbostad, säger Jari Ohrankämmen, chef på Nordea Kapitalförvaltning.

- Diversifieringen av de finländska placerarnas medel till exempel geografiskt och mellan olika tillgångsslag är delvis bristfällig, och därigenom tar de omedvetet större risker än planerat, konstaterar Ohrankämmen.

Aktieplacerarnas placeringsmiljö anses vara intressant
Närmare 90 procent av de som svarade på barometern anser att placeringsmiljön för aktieplacerare är intressant. Av dem som svarat på barometern tror 60 procent att Helsingforsbörsens generalindex utvecklas positivt under följande sex månader. Endast en fjärdedel anser att räntemarknaden är intressant.

- Detta resultat är helt naturligt i ljuset av den avkastningsnivå som placerarna kan förvänta sig på ränteplaceringar. Man kan tydligt se att den förväntade avkastningen på aktiemarknaden och den låga avkastningen på räntemarknaden styr intresset mot aktiemarknaden. De som eftersträvar hög avkastning planerar att öka sina direkta aktieplaceringar betydligt. Hälften av de som svarat på barometern planerar att öka placeringarna i Finland, summerar Ohrankämmen.

- Finländska placerare anser att inhemska placeringar är attraktiva, vilket naturligtvis är en bra sak. Men med tanke på riskhantering är det inte bra att dra hemåt för mycket. Vi rekommenderar att finska aktier utgör 25 procent av aktieplaceringarna och att resten diversifieras globalt, säger han.

Barometern besvarades av 1 452 aktiva små investerare som är kunder hos Nordea. Barometern genomfördes som en webbenkät i Nordeas nätbank i mars 2014. Undersökningsresultaten analyserades av CBI Cannon Business Insight Oy.

För ytterligare information:
Jari Ohrankämmen, chef, Nordea Kapitalförvaltning, tfn 050 5688945
Anni Kuusisto, koncernkommunikation, tfn 050 4385094