Nordea öppnar en ny telefontjänstenhet i Salo

18.07.14 11:30 | Lehdistötiedote

I april 2014 meddelade Nordea om sin investering i en ny telefontjänstenhet. Efter noggrant övervägande beslöt Nordea att grunda den nya enheten i Salo.

- Vi jämförde utförligt potentiella alternativ och beslöt att grunda den nya enheten i Salo. Staden kan erbjuda Nordea mycket entusiastisk, kompetent och engagerad arbetskraft. Även Nokias färdiga och moderna lokaler med goda trafikförbindelser påverkade vårt beslut. Det har också varit allmänt känt i Finland att Salo de senaste åren drabbats av den kraftiga strukturreformen i elektronikindustrin. Med vårt beslut kan vi bidra till att förstärka stadens näringsliv, säger Topi Manner chef för Nordeas retailbank i Finland.

Enligt planerna kommer den nya telefontjänstenheten att inleda sin verksamhet i vinter. Rekrytering och utbildning av personalen inleds hösten 2014. I första skedet kommer enheten att ha cirka 60 arbetsplatser.

- Det är en ytterst bra nyhet för Salo. Nordea har fattat ett bra beslut eftersom Salo har allt Nordea behöver. Det viktigaste för Salo är att nya arbetsplatser skapas för invånare i staden. Nordeas beslut var också mentalt viktigt för oss i och med att den strukturella reformen har pågått i Salo i nästan 5 år. Detta är ett exempel på att långsiktigt arbete för att främja sysselsättningen bär frukt och är lönsamt, summerar Salos stadsdirektör Antti Rantakokko.

Kunderna sköter sina ärenden allt mer på nätet och per telefon

Kunderna vill få allt mer rådgivning på telefon- och onlinemöten oberoende av tid och plats.

‑ Vi satsar på de tjänster som våra kunder vill använda. Kunderna sköter sina bankärenden på olika sätt beroende på vad som passar dem bäst. Kunderna uppskattar att de kan ringa banken varje dag dygnet runt. Rådgivning per telefon och på nätet ökar. Nordea Kundtjänst kontaktas över 2 miljoner gånger per år, och nu kan kunden även boka tid med rådgivare och få experthjälp i till exempel sparandet hemma i soffan från tidigt på morgonen till sent på kvällen, berättar Topi Manner.

För närvarande finns Nordeas telefontjänsteneheter i Helsingfors, Uleåborg och Vasa.

Ytterligare information:
Topi Manner, chef för Nordeas retailbank i Finland, 09-165 40200
Antti Rantakokko, Salos stadsdirektör, 044-778 2000