Nordean tilinpäätöstiedote 2013

29.01.14 8:00 | Lehdistötiedote

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Vuonna 2013 kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle. Nordean tulos on tässäkin ympäristössä ollut vakaa ja olemme saaneet jatkuvasti uusia asiakkaita asiakasohjelmiin. Kulut on pidetty samalla tasolla jo 13 peräkkäisen neljänneksen ajan. Luottotappiot vähenivät 17 % ja liikevoitto nousi 3 % (paikallisissa valuutoissa). Ydinvakavaraisuussuhde parani 1,8 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin, kun luottojen kysyntä oli vaatimatonta, pääomaa kasvatettiin ja toimintaa tehostettiin. Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,43 euroa osakkeelta (0,34 euroa).

Odotamme talouskasvun pysyvän hitaana ja korkojen matalina vielä pitkään. Uskomme luottojen kysynnän ja asiakastoiminnan pysyvän vaimeampana kuin oletimme viime vuonna, kun kerroimme suunnitelmistamme tulevaisuuden pankkitoimintamallin rakentamiseksi. Tämän vuoksi nopeutamme ja laajennamme tehostamisohjelmaamme. Näin voimme mukauttaa kapasiteettimme asiakastoiminnan hiljenemiseen ja säilyttää asemamme vahvana pankkina.”

(Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2)            

Vertailu 1–12/2013 vs. 1–12/2012 (Q4/2013 vs. Q3/2013):

  • Liiketoiminnan tuotot pienenivät 1 % ja pysyivät entisellä tasolla paikallisissa valuutoissa (kasvoivat 2 %).
  • Liikevoitto kasvoi 2 % ja paikallisissa valuutoissa 3 % (pieneni 1 %).
  • Ydinvakavaraisuussuhde nousi 13,1 prosentista 14,9 prosenttiin (Q3: 14,4 %).
  • Kulu/tuotto-suhde pysyi ennallaan 51 prosentissa (Q4: 52 %, Q3: 51 %).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,26 prosentista 0,21 prosenttiin (Q4: 0,21 %, Q3: 0,20 %).
  • Oman pääoman tuotto laski 11,6 prosentista 11,0 prosenttiin (Q4: 10,5 %, Q3: 10,8 %).
  • Ehdotettu osinko on 0,43 euroa osakkeelta (0,34 euroa vuodelta 2012).
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot¹, milj. euroaQ4
2013
Q3
2013
Muutos,
%
Q4
2012
Muutos, %20132012Muutos, %
Rahoituskate1 3901 38601 38215 5255 563-1
Liiketoiminnan tuotot yhteensä2 4692 42622 570-49 8919 998-1
Tulos ennen luottotappioita1 1861 192-11 275-74 8514 934-2
Luottotappiot, netto-180-1715-241-25-735-895-18
Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä2120 28 2126 
Liikevoitto1 0061 021-11 034-34 1164 0392
Riskisopeutettu tulos8218230867-53 3513 3131
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (jatkuvat toiminnot)0,190,19 0,21 0,770,77 
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (toiminnot yht.)0,190,19 0,21 0,770,78 
Oman pääoman tuotto, %10,510,8 11,9 11,011,6 

Vuoden 2013 tuloslaskelmaerissä käytetyt valuuttakurssit: Tanskan kruunu 7,46, Norjan kruunu 7,81 ja Ruotsin kruunu 8,65.
¹) Jatkuvien toimintojen tunnusluvut (eivät sisällä Puolan myytävää pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintaa).              
                  
Lisätietoja:

Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7814

Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille