Nordean vuosikertomus osoitteessa www.nordea.com

12.02.14 13:00 | Lehdistötiedotteet

Nordea on tänään julkaissut seuraavat katsaukset osoitteessa www.nordea.com:

Vuosikertomus (Annual Report 2013)

Pääomaa ja riskienhallintaa koskeva raportti (Capital and Risk Management (Pillar III) Report 2013)

Yhteiskuntavastuuraportti (Corporate Social Responsibility (CSR) Report 2013)

Lisätietoja:
Anni Kuusisto, konserniviestintä, 09 165 42320

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.