Nordea aloitti yt-neuvottelut – investoi samalla uuteen puhelinpalvelukeskukseen

02.04.14 13:00 | Lehdistötiedotteet

Nordea kertoi tammikuussa käynnissä olevan tehostamisohjelman nopeuttamisesta ja laajentamisesta. Toiminnan tehostamista koskevissa suunnitelmissa on nyt edetty seuraavaan vaiheeseen. Osana toiminnan tehostamista Suomessa on aloitettu yhteistoimintaneuvottelut huhtikuun alussa. Suomeen on suunnitteilla myös uusi puhelinpalvelukeskus.

Kulusäästöjä haetaan pankissa toimintakulujen vähentämisestä, konttoriverkoston muutoksista, tuotevalikoimaan tehtävistä muutoksista, IT-toimintojen ja prosessien tehostamisesta sekä keskitettyjen toimintojen kululeikkauksista, kuten sisäisten palvelujen supistamisesta. Tehostamisohjelma tarkoittaa myös yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista vähittäispankissa henkilöstömäärän vähentämiseksi.

Yhteistoimintaneuvotteluissa arvioitu henkilöstövähennys on noin 250 - 300 henkilöä vuosina 2014/2015. Nordean henkilöstömäärä Suomessa on noin 7 700.

Suurin osa vähennyksistä voidaan todennäköisesti hoitaa luonnollisen poistuman, eläköitymisen ja muiden tukitoimien avulla. Tänä vuonna eläkkeelle on mahdollisuus jäädä yli 300 nordealaisella.

-   Pankkien toimintaympäristö on tällä hetkellä hyvin haastava. Heikko talouskasvu jatkuu, eikä elpymisestä näy juuri merkkejä. Matala korkotaso syö rahoituskatetta ja lisääntynyt sääntely ja muut viranomaispäätökset ovat lisänneet pankkien kustannuksia. Nordea haluaa olla vahva pankki jatkossakin ja siksi kiinnitämme entistä enemmän huomiota tehokkuuteen. Samaan aikaan asiakkaat käyttävät koko ajan enemmän puhelin-, mobiili- ja verkkopalveluita. Panostamme näiden palveluiden parantamiseen, Nordean vähittäispankin johtaja Topi Manner sanoo.

Uusia työpaikkoja Suomeen

Asiakaskysynnän lisääntymisen seurauksena Nordea perustaa uuden puhelinpalvelukeskuksen Suomeen. Harkinnassa on useita paikkakuntia, joilla on tarjolla pitkällä aikavälillä työvoimaa ja toimitiloja. Paikkakunta valitaan kesän aikana.

-   Uusia työntekijöitä palkataan ensi vaiheessa 60. Henkilöstömäärää on tarkoitus lisätä myöhemmin. Toiminta on suunniteltu aloitettavaksi talvella 2014/2015, sanoo Nordean vähittäispankin johtaja Topi Manner.

Nordealla on tällä hetkellä puhelinpalvelukeskukset Helsingissä, Oulussa ja Vaasassa.

Tehostamistoimia käydään läpi myös muissa maissa ja prosessit etenevät eri maissa eri aikaan.

Kerroimme vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteessa, että konsernissa käynnissä olevaa tehostamisohjelmaa nopeutetaan ja laajennetaan. Säästötavoite nostettiin 450 miljoonasta eurosta 900 miljoonaan euroon vuosina 2013–2015.

Osa kustannussäästöistä käytetään investointeihin, mutta odotamme kulujen laskevan nettomääräisesti noin 5 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2015.

Lisätietoja:
Topi Manner. vähittäispankin johtaja, p. 09 165 42320
Kati Tommiska, viestintäjohtaja, Suomi, p. 09 165 42320