Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Nordeassa - prosessi jatkuu

16.06.14 14:00 | Lehdistötiedotteet

Nordeassa keväällä aloitetut yhteistoimintaneuvottelut on nyt saatu päätökseen. Merkittävä osa vähennyksistä voidaan toteuttaa luonnollisen poistuman, eläköitymisen ja muiden tukitoimien avulla.

Nordeassa käynnistettiin huhtikuussa yhteistoimintaneuvottelut sekä vähittäispankissa että joissakin keskitetyissä yksiköissä ja tukitoiminnoissa. Nämä neuvottelut on nyt saatu päätökseen. Yhteistoimintaneuvottelujen alussa vähennystarpeeksi arvioitiin noin 250 - 300 henkilöä vuosina 2014/2015.

Prosessi jatkuu nyt niin, että pankissa aloitetaan henkilökohtaiset keskustelut työtä vaille jäävien henkilöiden kanssa. Henkilökohtainen yhteistoimintamenettely näyttäisi käynnistyvän enimmillään 112 henkilön kanssa. Vasta tämän jälkeen selviää lopullinen vähennystarve. Suurin osa keskusteluista käydään vasta kesälomien jälkeen.

- Suomeen perustetaan uusi puhelinpalveluyksikkö, jonka sijaintipaikasta tehdään päätös kesällä. Uusia työpaikkoja syntyy alkuvaiheessa noin 60, ja näitä paikkoja voivat hakea nyt muualla pankissa työtä vaille jäävät. Myös muissa puhelinpalveluyksiköissä Helsingissä, Oulussa ja Vaasassa on työpaikkoja auki, vähittäispankin johtaja Topi Manner sanoo.

Nordea tarjoaa jokaiselle työtä vaille jäävälle tukikeinoja työllistymiseen joko pankin sisällä tai uuteen työhön pankin ulkopuolella. Tukikeinoja ovat sisäinen työnvälitys, tukipaketit, uudelleen sijoittumisvalmennus ja liikkuvuuden erilaiset tukikeinot. 

- Pyrimme löytämään jokaiselle, jolta nykyinen työ loppuu, uuden tehtävän konsernin sisältä tai tukemaan taloudellisesti ja muilla keinoilla uuden työn löytämistä. Meillä on hyviä kokemuksia sisäisen työnvälityksen onnistumisesta, sanoo vähittäispankin johtaja Topi Manner.

Noin 300 nordealaisella on mahdollisuus jäädä eläkkeelle tänä vuonna. Nordean henkilöstömäärä Suomessa on noin 7 700. Nyt päättyneiden lisäksi pankissa on alkamassa joitakin yksittäisiä pienempiä yt-neuvotteluita vielä tämän vuoden puolella.

Konttoriverkoston merkitys säilyy

Nordean pitkän aikavälin tavoitteena on keskittää konttoreiden neuvontapalveluita entistä enemmän isompiin yksiköihin ja kasvukeskuksiin. Samalla kassapalveluiden tarjontaa vähennetään vähitellen tulevina vuosina. Konttoriverkoston muutoksista kerrotaan paikallisesti sitten, kun muutokset ovat ajankohtaisia.

- Nordea uskoo monikanavaisuuteen. Asiakkaat käyttävät useita palvelukanavia täydentämään toinen toistaan. Myös konttorit ovat edelleen tärkeä osa palvelukokonaisuutta, sanoo Topi Manner.

Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla on useita syitä. Pankkien toimintaympäristö on tällä hetkellä hyvin haastava. Heikko talouskasvu jatkuu, eikä elpymisestä näy juuri merkkejä. Matala korkotaso syö rahoituskatetta ja lisääntynyt sääntely ja muut viranomaispäätökset ovat lisänneet pankkien kustannuksia. Samaan aikaan asiakkaat käyttävät koko ajan enemmän puhelin-, mobiili- ja verkkopalveluita. Nordea panostaa näiden palveluiden parantamiseen.

Faktalaatikko – lähteet FK ja Nordea:

Nordean puhelinpalveluyksikötYli 2 miljoonaa puhelua vuonna 2013
Internetin käyttöKaikista suomalaisista 94 % käyttää Internetiä
Laskujen maksu verkkopankissa87 % suomalaisista maksaa laskunsa verkkopankissa (22 vuotta sitten 2 %)
Suoraveloitus / verkkopankkiVuoteen 2008 asti suoraveloitus oli 65-74-vuotiaiden tavallisin laskunmaksutapa, vuonna 2009 verkkopankki
Mobiili7 % suomalaisista käyttää verkkopankkia tavallisimmin mobiililaitteella, 25 %:lla mobiili on pääasiallinen tai toissijainen keino
Maksukorttien käyttö76 % suomalaisista maksaa ostoksena tavallisesti   jollakin maksukortilla
LähimaksaminenKortin omistavista 8 %:lla on kortissaan   lähimaksuominaisuus

Lisätietoja:
Topi Manner, vähittäispankin johtaja, p. 09 165 42320
Kati Tommiska, viestintäjohtaja, p. 09 165 42320