Finländarna semesterar med något mindre budget än tidigare

18.06.14 9:25 | Lehdistötiedotteet

Enligt en undersökning Nordea låtit göra kommer finländarna i år att använda mindre pengar än i fjol på semestern. De finländska hushållen planerar att använda cirka 1 442 euro i snitt i sommar, medan motsvarande summa i fjol var 1 495 euro.

Personer bosatta i huvudstadsregionen har den största semesterbudgeten, 1 990 euro. Den är något större än förra året, då invånarna i huvudstadsregionen uppskattade att de kommer att använda 1 825 euro under semestern.

Personer bosatta i östra, västra och norra Finland har däremot en mindre semesterbudget till sitt förfogande än i fjol. Invånarna i östra Finland hade budgeterat 1 082 euro för semestern, medan motsvarande summa i fjol var 1 237 euro. I västra Finland uppgår semesterkassan i år till 1 243 euro. År 2013 uppgick den till 1 390 euro. Personer bosatta i norra Finland uppskattade att de kommer att använda 1 134 euro under sommarsemestern, mot 1 258 euro året innan.

Semestern finansieras med lön och besparingar
Nästan 65 procent av finländarna uppger att de betalar utgifter under semester från lönen. Närmare hälften av de som deltagit i undersökningen har sparat för semestern.

-  Det här är en bra nyhet. Endast en procent av de som svarat på undersökningen tar lån för semestern och bara 13 procent använder kreditkort. Resultatet speglar finländarnas förnuftiga inställning till ekonomin, säger chefen Jari Ohrankämmen från Nordea kapitalförvaltning.

Att spara är det mest ekonomiska sättet att förbereda sig på extra utgifter under semestern. Bra sätt att spara för semestern är att spara på konto eller i lågriskfonder.

- Jag tycker det fungerar bra att förbereda sig på extra utgifter genom att spara med tre olika mål i sikte, dvs. reservkassa, långsiktiga besparingar och besparingar för pensionsåren. Reservkassan lämpar sig väl för att snabbt ta ut pengar för t.ex. semestern eller finansiering av andra mindre utgifter. Med långsiktiga besparingar kan man sträva efter högre avkastning genom att exempelvis placera på aktiemarknaden, säger Ohrankämmen.

Barnfamiljer och höginkomsttagare konsumerar mest
Barnfamiljernas sommarbudget är cirka 300 euro större än finländarnas genomsnittliga semesterkassa. Personer med familj uppskattar att de använder 1715 euro under semestern.

Också inkomsterna och åldern inverkar på semesterbudgeten: störst var den i hushåll med inkomster på över 85 000 euro (2 579 euro) och bland personer i åldern 55-65 år (1 578 euro).

Undersökningen om semesterkostnaderna utfördes av TNS Gallup i Finland, Sverige, Danmark och Norge på uppdrag av Nordea. I undersökningen användes internetpaneler. Undersökningsmaterialet samlades in 15.5.2014–25.5.2014. I Finland gjordes sammanlagt 1 025 intervjuer med personer i åldern 18–65 år.

För ytterligare information:
Anni Kuusisto, presschef, 09-165 42320
Jari Ohrankämmen, chef, 09-165 48101