Nordean osavuosikatsaus – 2. neljännes 2014

17.07.14 8:00 | Lehdistötiedote

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Saimme vuoden 2014 toisella neljänneksellä edelleen lisää asiakkaita ja etenkin säästämiseen ja yritysasiakkaiden neuvontaan liittyvä toiminta oli vilkasta. Tuotot pysyivät vakaina luottojen vaisusta kysynnästä, matalasta korkotasosta ja vähäisestä volatiliteetista huolimatta. Jatkamme edelleen tehostamisohjelmaamme, jonka avulla parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä. Kulut ilman uudelleenjärjestelykuluja laskivat paikallisissa valuutoissa laskettuna ja kulu/tuotto-suhde oli 49 %. Ydinvakavaraisuussuhde koheni 0,60 prosenttiyksikköä 15,2 prosenttiin.

Yhä useammat henkilö- ja yritysasiakkaat käyttävät Nordean palveluja. Pankkisektori elää keskellä muutosta ja asiointitavat muuttuvat nopeasti. Yhä useampi asiakas haluaa saada neuvontaa ja palveluja verkossa ja mobiilikanavissa. Jatkamme toimintamme sopeuttamista uusiin vaatimuksiin, jotta säilytämme asiakkaiden luottamuksen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin panostavana pankkina myös tulevaisuudessa.”

Vertailu 1–6/2014 vs. 1–6/2013 (Q2/2014 vs. Q1/2014)¹:

  • Liiketoiminnan tuotot pienenivät 1 % (2 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 2 %.
  • Liiketoiminnan kulut ilman uudelleenjärjestelykuluja laskivat 4 % (3 %). Paikallisissa valuutoissa ne laskivat 0 %.
  • Liiketoiminnan kulut kasvoivat 4 %, kun toisella neljänneksellä kirjatut 190 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut otetaan huomioon (12 %).
  • Liikevoitto parani 7 %¹ (2 %¹). Paikallisissa valuutoissa se parani 10 %¹.
  • Ydinvakavaraisuussuhde koheni 13,1 prosentista² 15,2 prosenttiin (Q1: 14,6 %).
  • Kulu/tuotto-suhde parani 51 prosentista 49 prosenttiin¹ (parani 0,8 prosenttiyksikköä 49 prosenttiin¹).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,23 prosentista 0,17 prosenttiin (Q2: 0,16 %, Q1: 0,18 %).
  • Oman pääoman tuotto nousi 11,3 prosentista 11,7 prosenttiin¹ (Q2: 12,0 %¹, Q1: 11,4 %).
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot³, milj. euroaQ2
2014
Q1
2014
Muu-
tos, %
Q2
2013
Muu-
tos, %
Paikall. val., % Q2/Q2H1
2014
H1
2013
Muu-
tos, %
Paikall. val., % H1/H1
Rahoituskate1 3681 36201 391-212 7302 749-13
Liiketoiminnan tuotot yhteensä2 4562 501-22 490-114 9574 996-12
Tulos ennen luottotappioita1 0701 264-151 234-13-112 3342 473-6-3
Luottotappiot, netto-135-158-15-186-27-26-293-384-24-22
Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä1618221723
Liikevoitto¹1 1251 10621 0487102 2312 089710
Liikevoitto9351 106-151 048-11-82 0412 089-21
Riskisopeutettu tulos¹8768800853361 7561 70736
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (jatkuvat toiminnot)0,180,210,200,390,39
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (toiminnot yht.)0,170,210,190,380,39
Oman pääoman tuotto¹, %12,011,411,511,711,3
Oman pääoman tuotto, %10,011,411,510,711,3

Tuloslaskelmassa vuoden 2014 toisella neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,46, NOK 8,28 ja SEK 8,96.
Valuuttakurssimuutosten nettovaikutus vuoden 2014 ensimmäisen ja toisen neljänneksen välillä ei ollut olennainen.
¹) Pois lukien 190 milj. euron uudelleenjärjestelykulut vuoden 2014 toisella neljänneksellä.
²) Aiemmin arvioitu ydinvakavaraisuussuhde.
³) Jatkuvien toimintojen tunnusluvut (eivät sisällä Puolan myytyä pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintaa).

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet,
+46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.