Nordean osavuosikatsaus – 3. neljännes 2014

22.10.14 8:00 | Lehdistötiedote

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Saimme kolmannella neljänneksellä edelleen lisää asiakkaita ja runsaasti uutta varallisuutta hoidettavaksemme. Hoidossa olevan varallisuuden määrä saavutti 250 miljardiin euron virstanpylvään. Konsernin tuotot pysyivät makrotalouden vastatuulesta huolimatta hyvällä tasolla, ja olemme pysyneet aikataulussa kustannussäästötavoitteiden saavuttamisessa. Luottojen laatu parani edelleen, ja luottotappioiden määrä on 10 vuoden keskiarvon alapuolella.

Nordea vahvisti jälleen asemaansa yhtenä maailman turvallisimmista pankeista, kun se laski liikkeeseen kaksi muuhun ensisijaiseen pääomaan luettavaa lainaa. Niiden yhteismäärä oli 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja niiden kuponkikorko oli matalampi kuin markkinoilla aiemmin liikkeeseen lasketuissa vastaavissa dollarimääräisissä instrumenteissa. Järjestely paransi Nordean ensisijaisen pääoman suhdetta riskipainotettuihin eriin 0,75 prosenttiyksikköä. Vakavaraisuussuhde on nyt yli 20 prosenttia.

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme, jotta pystymme vastaamaan muutoksiin asiakkaiden käyttäytymisessä. Yksinkertaistamme prosesseja, jotta voimme tarjota entistäkin helppokäyttöisempiä ratkaisuja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Seuraavana vaiheena tässä työssä rakennamme uudet peruspankki- ja maksuliikejärjestelmät. Hanke lisää tietotekniikkaan tehtävien vuotuisten investointien määrää keskimäärin 30–35 prosenttia 4–5 tulevan vuoden aikana. Uudet järjestelmät korvaavat joitakin nykyisistä tietojärjestelmistä. Tämän vuoksi teemme 344 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen.”

Vertailu 1–9/2014 vs. 1–9/2013 (Q3/2014 vs. Q2/2014)¹:

  • Liiketoiminnan tuotot pienenivät 1 %¹ (-3 %¹). Paikallisissa valuutoissa ne kasvoivat 2 %¹.
  • Liiketoiminnan kulut pienenivät 4 %¹ (-2 %¹). Paikallisissa valuutoissa ne pienenivät 1 %¹(-1 %¹).
  • Liikevoitto parani 7 %¹ (-3 %¹). Paikallisissa valuutoissa se parani 9 %¹.
  • Ydinvakavaraisuussuhde koheni 13,4 prosentista² 15,6 prosenttiin (Q2: 15,2 %).
  • Kulu/tuotto-suhde parani 51 prosentista 49 prosenttiin¹ (pysyi aiemmalla tasollaan 49 prosenttissa¹).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,21 prosentista 0,15 prosenttiin (Q3: 0,12 %, Q2: 0,16 %).
  • Oman pääoman tuotto nousi 11,2 prosentista 11,5 prosenttiin¹ (Q3: 11,2 %¹, Q2: 12,0 %).
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot³, milj. euroaQ3
2014
Q2
2014
Muutos
%
Q3
2013
Muutos
%
paikall. val.  1–9
2014
1–9
2013
Muutos
%
paikall. val.
Rahoituskate1 3961 36821 386124 1264 13503
Liiketoiminnan tuotot yhteensä¹2 3772 456 -32 426 -20 7 334 7 422 -1 2
Liiketoiminnan tuotot yhteensä2 7542 456122 42614167 7117 42247
Tulos ennen luottotappioita1 2381 070161 192453 5723 665-30
Luottotappiot, netto-112-135-17-171-35-32-405-555-27-24
Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä1216 20  15 21  
Liikevoitto¹1 0931 125-31 021783 3243 11079
Liikevoitto1 126935201 02110123 1673 11024
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (toiminnot yht.)0,230,17 0,19    0,61  0,58  
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (osingonjaon peruste[4],toiminnot yht.)0,300,17 0,19  

 0,68


 0,58
  
Oman pääoman tuotto¹, %11,212,0 10,8  11,511,2  
Oman pääoman tuotto, %12,810,0 10,8  11,411,2  

Tuloslaskelmassa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,46, NOK 8,28 ja SEK 9,04.
Valuuttakurssimuutosten nettovaikutus vuoden 2014 toisen ja kolmannen neljänneksen välillä ei ollut olennainen.

¹) Pois lukien kertaluonteiset tuotot ja kulut (Q3/2014 nettomääräisesti ennen veroja +34 milj. euroa) ja uudelleenjärjestelykulut (Q2/2014 190 milj. euroa).

²) Basel III -säännösten mukainen ydinvakavaraisuussuhde esitettiin aiemmin arviona.

³) Jatkuvien toimintojen tunnusluvut (eivät sisällä Puolan myytyä pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintaa).

4) Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä tehty aineettoman omaisuuden arvonalentumiskirjaus ei ole mukana luvuissa rivillä ”Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (osingonjaon peruste)”.

 Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804         

Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7814

Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05

Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.