Finländarna tror att pensionerna minskar

07.04.15 7:00 | Lehdistötiedote

Enligt den undersökning som Nordea lät Taloustutkimus utföra tror drygt hälften av finländarna att pensionen minskar till följd av pensionsreformen. En fjärdedel förväntar sig att pensionen hålls på samma nivå, och endast fem procent tror att pensionen ökar.

– Överraskande många finländare har redan nu en åsikt om hur pensionsreformen påverkar pensionen, även om reformen är färsk och diskussionen kring dess inverkan har florerat, säger Risto Kuoppamäki, Nordeas expert på långtidssparande.

Den intjänade pensionen är för närvarande cirka 50 procent av lönen, och pensionen är cirka 1 500 euro i genomsnitt.

– För de flesta löntagare, särskilt för ungdomar som snuttjobbar, är inte ens 50 procent realistisk. Därmed finns det ett verkligt behov att trygga levnadsstandarden med frivilligt pensionssparande, påminner Kuoppamäki.

Var fjärde deltagare i undersökningen uppskattar att pensionen minskar med 100–150 euro i månaden. Var tredje kan inte uppskatta hur mycket pensionen minskar i euro. Av denna grupp är 40 procent kvinnor.

Ökat behov att komplettera pensionsskyddet
Nästan 90 procent av finländarna anser att det är nödvändigt att själv komplettera den lagstadgade pensionen till exempel genom att spara eller på annat sätt. Trots detta har endast drygt hälften av denna grupp börjat spara för pensionstiden.

– Finländarna har tills vidare inte egentligen planerat hur de ska bibehålla sin levnadsstandard under pensionen. Nu har inställningarna dock förändrats betydligt: till följd av pensionsreformen tänker ungefär 60 procent av finländarna finansiera pensionsdagarna genom att komplettera den lagstadgade pensionen, berättar Kuoppamäki.

– Det är viktigt att man diskuterar pensionsreformens inverkan. Det ligger i hela samhällets intresse att det inte uppstår en ekonomisk klyfta mellan befolkningen som arbetar och som gått i pension, tillägger Kuoppamäki.

Hälften av finländarna tänker arbeta till 65 års ålder eller längre
Över 20 procent av männen tror att de fortsätter att arbeta efter att de fyllt 65 år, vilket är en klart större andel än bland kvinnorna. Cirka 30 procent tror att de inte kommer att arbeta fram till 65 års ålder som är den nya lägre gränsen för ålderspensionen. De viktigaste orsakerna till detta är hälsotillståndet och hur ansträngande arbetet är.Syftet med undersökningen var att reda ut hur pensionsreformen inverkat på finländarnas sätt att förhålla sig till framtida pensioner. Undersökningen genomfördes som en internetpanel vid månadsskiftet februari–mars. I undersökningen deltog cirka 1 047 arbetande finländare i 23–65 års ålder.

För ytterligare information:
Risto Kuoppamäki, kapitalförvaltning, 050 350 9750
Anni Kuusisto, koncernkommunikation, 09 165 42320