Nordeas ekonomiska utsikter: Ännu en bit kvar till återhämtning i Finland

17.06.15 10:00 | Lehdistötiedote

Det ser ut att 2015 blir det fjärde året i rad då Finlands ekonomi inte växer. Ekonomin har återigen pekat en aning nedåt sedan i höstas, och även om exporten visar tecken på återhämtning hinner den inte heller i år få Finlands ekonomi att växa.

Tillväxtprognoserna för både 2015 och 2016 har justerats nedåt.

- Finlands BNP minskar med 0,2 procent i år och ökar med 1,0 procent nästa år. De tidigare tillväxtprognoserna var 0,0 procent och 1,5 procent, berättar Nordeas chefsekonom Aki Kangasharju.

Det senare halvåret 2015 inleds därmed på en lägre startnivå än väntat. De försiktigt positivare världsekonomiska utsikterna har däremot inte väsentligt ändrats efter den föregående prognosen som publicerades i mars.

- För ett år sedan prognostiserade vi att ekonomin i Europa inklusive Norden skulle växa rejält och som en följd av detta skulle även Finlands export börja återhämta sig. Nu har eurozonen redan återhämtat sig i två år, fortsätter Kangasharju.

Varför har denna uppåttrend inte nått Finlands export?

- Orsaken ligger i exportens struktur och brist på konkurrenskraft. Finlands export går främst till företagens behov. Ändå bygger tillväxten i våra exportländer mycket på konsumtion, säger Nordeas ekonom Pasi Sorjonen.

Efterfrågan på produktionsförnödenheter som företagen behöver piggnar till först då den globala industriproduktionen pekar uppåt. Att efterfrågan på anläggningstillgångar börjar öka är ännu ett steg längre bort. Produktionen måste först öka tillräckligt för att företagen ska behöva mer kapacitet.

- Lyckligtvis finns det i Tyskland och Sverige redan spirande tecken på att investeringarna kommer i gång, och vad gäller hela eurozonen, ökade investeringarna under första kvartalet, fortsätter Sorjonen.

Ökad arbetskraft är ett bra tecken

Arbetsmarknaden har utvecklats på ett oväntat sätt. I depression ökar antalet arbetslösa vanligtvis mindre än antalet arbetsplatser minskar eftersom en del av arbetslösa lämnar arbetsmarknaden.

- Nu är situationen den motsatta. Antalet arbetslösa har nu ökat mer än antalet arbetsplatser minskat, eftersom arbetskarriärerna håller på att bli längre. Därför har vi höjt vår prognos för arbetslöshetsgraden till 9,5 procent 2015 och 9,4 procent 2016 (tidigare var båda 9,0 procent), säger Aki Kangasharju.

- Att arbetslösa blir kvar på arbetsmarknaden innebär ökad arbetskraft som är ett bra tecken med tanke på långsiktiga utmaningar. Vi måste kunna öka utbudet på arbete för att motverka  hållbarhetsunderskottet, påpekar Kangasharju.

Ytterligare information:
Aki Kangasharju, chefsekonom, 050 5838573
Pasi Sorjonen, ekonom, 050 5575271