Varannan finländare följer ekonominyheterna

02.10.15 10:00 | Lehdistötiedote

Hälften av finländarna uppger att de följer ekonomiska nyheter minst veckovis. Nyheterna om Finlands ekonomi och den egna regionen upplevs som de mest intressanta. Samtidigt berättar var femte finländare att de knappt följer nyheter om ekonomin alls eftersom de tycker att nyheterna är ointressanta eller känner att de inte vet tillräckligt mycket om ekonomin. Uppgifterna framgår av en undersökning om finländarnas ekonomiska kunskaper som Nordea låtit TNS Gallup utföra.

Enligt undersökningen ökar intresset för ekonomiska nyheter med åldern. Drygt 40 procent av pensionärerna följer ekonominyheterna dagligen. Motsvarande siffra för personer i åldern 18–25 är bara 10 procent. Nästan 40 procent av männen, följer nyheterna om ekonomin dagligen – bland kvinnor är andelen under 20 procent. Även bostadsorten är av betydelse: i huvudstadsregionen är intresset för ekonomiska nyheter klart större än till exempel i östra Finland.

– Det finns skillnader i hurdana nyheter olika grupper följer. Nyheterna om ekonomin i Finland och den egna regionen var genomgående de mest intressanta enligt dem som deltog i undersökningen. Men män har större intresse för den europeiska och den globala ekonomin medan kvinnor intresserar sig mer för nyheter om den vardagliga ekonomin och sysselsättningen. Även människors olika livssituationer kommer fram i svaren. Arbetslösa är mest intresserade av sysselsättningen, ekonomin i Europa och världsekonomin, medan medelinkomsttagare visar större intresse för beskattningen och vardaglig ekonomi, säger Nordeas ekonom Pasi Sorjonen.

Det finns en hel del att förbättra i ekonomikunskaperna

Undersökningen kartlade också hur bra finländarna känner till viktiga ekonomiska termer.

– Så gott som alla valde det rätta svaret för att beskriva inflation eller utdelning. Däremot hade överraskande många, dvs. två av fem, svårigheter i enkel procenträkning, kommenterar Sorjonen.

Finländarna anser att ärenden i anslutning till hanteringen av den personliga ekonomin är någonting som man främst borde lära sig hemma och i skolan. De som deltog i undersökningen önskade att skolan skulle få eleverna att fästa uppmärksamhet just vid hanteringen av den personliga ekonomin, såsom sparande, lån och användning av kreditkort.

– Det här är säkert ett relativt traditionellt och välfungerande tänkesätt. Ändå vore det bra om finländarna mer aktivt skulle följa nyheter om ekonomin, så att de även kunde lära sina barn och barnbarn att sköta ekonomiska ärenden, berättar Sorjonen.

Enligt Sorjonen kan medborgarnas kunskaper i ekonomiska termer och fenomen alltid förbättras.

– Det kräver att medierna, experterna, lärarna och till och med bankerna på ett begripligt sätt berättar också om ekonomiska frågor som upplevs vara komplexa.

TNS Gallup utförde undersökningen som en webbplanel 11.6.-21.6.2015 på uppdrag av Nordea. Svaren har viktats enligt de intervjuades ålder, kön och hemort. I undersökningen deltog cirka 1004 finländare i 18–65 års ålder.

För ytterligare information:
Pasi Sorjonen, ekonomist, 050 557 5271
Anni Hiekkanen, kommunikation, 050 4385094