Finländska småplacerare tål risk fortfarande

04.11.15 7:00 | Lehdistötiedote

Enligt Nordeas placerarbarometer tänker största delen av de finländska placerarna behålla sina placeringar på den nuvarande risknivån under de följande 6 månaderna. Andelen småplacerare som tänker minska risknivån har ändå ökat från 9 till 13 procent. Även åsikterna om intresset för aktiemarknaden och utvecklingen på Helsingforsbörsen går isär.

Direkta aktieplaceringar har behållit sin position som det mest populära placeringsobjektet. Mer än 80 procent av svararna i placerarbarometern placerar i dem. På andra platsen på listan finns fonderna. Tre fjärdedelar av svararna placerar i dem. Nästan 35 procent av svararna placerar i placeringskonton. Placeringskontona har tappat populäritet med 15 procentenheter sedan våren 2014.

– Småplacerarnas risktålighet är fortfarande bra. Osäkerheten i ekonomin och på marknaden har påverkat placerarnas attityder överraskande lite. Det beror på två faktorer – räntenivån är historiskt låg och finländarna placerar mer systematiskt. Placeringsbesluteten fattas mer rationellt än tidigare och enligt en långvarig placeringsplan, säger Jari Ohrankämmen från Nordea Kapitalförvaltning.

Placerarnas åsikter går isär
Småplacerarnas syn på intresse för aktiemarknaden har polariserats. Största delen av svararna betraktar aktiemarknaden som intressant men det finns allt fler svarare som inte är intresserade av marknaden. Folk upplever placeringsbesluten mer utmanande än förr.

– Attityderna till utvecklingen på aktiemarknaden och Helsingforsbörsens generalindex har gått isär bland småplacerarna. Allt fler placerare tror starkt på att börsens generalindex om ett halvt år kommer att ligga på en högre nivå. Samtidigt har antalet osäkra ökat. Det ser ut att en del placerare ser fluktuationen på marknaden som bra köpläge medan en del befarar att det handlar om ett trendbrott, säger Ohrankämmen.

Fler placeringar i aktier och Finland
Närmare 40 procent av svararna har för avsikt att öka antalet direkta aktieplaceringar under nästa halvår. En dryg tredjedel tänker placera mer i Finland.

– Finland intresserar i synnerhet sådana placerare som strävar efter en hög avkastning. Placerarna tänker öka sina innehav i Norden men håller på att minska sina placeringar i Östeuropa, Asien och i synnerhet Kina, berättar Ohrankämmen. 
 
Placerarbarometern tar fram placeringstrender bland småplacerare samt deras åsikter om intressanta placeringsobjekt och förhållande till risk. Den typiska finländska placeraren är en pensionär eller en tjänsteman. En tredjedel av svararna lever i hushåll med inkomster på mindre än 50 000 euro per år och en aktieportfölj på mindre än 50 000 euro.

Barometern besvarades av över 1 000 aktiva småplacerare som är kunder hos Nordea. Barometern genomfördes som webbenkät i Nordeas nätbank i augusti–september 2015. Undersökningsresultaten analyserades av CBI Cannon Business Insight Oy.

För ytterligare information:
Jari Ohrankämmen, chef, Nordea Kapitalförvaltning, 050 5688945
Anni Hiekkanen, Nordea koncernkommunikation, 09 165 42320