Nordeasta tulee hiilineutraali

Girl holding a little plant
19.11.15 10:00 | Lehdistötiedote

Nordea on päättänyt kompensoida toiminnastaan aiheutuvat päästöt, jotta siitä tulee hiilineutraali yritys. Nordean nettohiilijalanjälki on vuoden 2015 loppuun mennessä nolla.

Pariisin ilmastokokouspidetään 30.11.–11.12. Liike-elämän edustajat voivat kertoa kokouksessa, miten yritykset siirtyvät kohti vähähiilistä taloutta.

- Ilmastonmuutos on yksi suurimmista riskeistä koko maailmassa. Sen torjuminen tuo myös suuria taloudellisia mahdollisuuksia. Koko liike-elämä hyötyy siitä, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään ja poliitikot pakotetaan lisätoimiin, Nordean varallisuudenhoidon johtaja ja Nordean yhteiskuntavastuusta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja Gunn Wærsted sanoo.

Vuonna 2014 Nordean suorat hiilidioksidipäästöt olivat kaiken kaikkiaan 45 462 tonnia. Nordea saavuttaa hiilineutraaliuden, kun se jatkaa päästöjensä vähentämistä, ostaa uusiutuvaa energiaa ja kompensoi hiilidioksidipäästönsä maksuilla, joilla rahoitetaan päästöjen vähentämiseen tähtääviä hankkeita.

Kotimarkkinoidensa johtavana rahoittajana Nordea vaikuttaa epäsuorasti hiilidioksidipäästöihin rahoittaessaan yhtiöitä, joiden toiminnasta päästöjä aiheutuu.

- Keskustelemme tietenkin ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta nykyisten asiakkaidemme strategioihin. Haluamme ymmärtää, miten asiakkaamme ajattelevat ja varautuvat haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Olemme päättäneet, että emme aloita uusia asiakassuhteita sellaisten yhtiöiden kanssa, joiden toiminta perustuu pääasiassa hiilen käyttöön, Gunn Wærsted sanoo.

Nordea sai hiljattain erinomaiset pisteet CDP:n julkistamassa raportissa. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Se kokoaa tietoja suurten yhtiöiden kasvihuonekaasupäästöistä ja vertailee, miten yhtiöt reagoivat ilmastonmuutokseen.

Nordea sai CDP:n vuoden 2015 raportissa täydet 100 pistettä hiilidioksidipäästöjä koskevista tiedoista ja sijoittui tasolle B asteikolla A:sta E:hen. Nordea on siis edelleen parhaiden rahoituslaitosten joukossa. Lisäksi Nordea on päättänyt lähteä mukaan We Mean Business -hankkeeseen, jossa eri organisaatiot tekevät työtä yritysten ja sijoittajien parissa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Lisätietoja:
Anni Hiekkanen, konserniviestintä, 09 165 42320

Faktalaatikko:

CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Se kokoaa eniten maailmassa yritysten itse julkistamia ilmastonmuutokseen liittyviä tietoja. Sijoittajat, yritykset ja paikallishallinto voivat tehdä näiden tietojen avulla entistä kestävämpiä sijoituspäätöksiä.

Hiilineutraalius tarkoittaa tilannetta, jossa toiminnan nettohiilijalanjälki on nolla. Tähän päästään kompensoimalla hiilidioksidipäästöt maksuilla, joiden avulla vähennetään päästöjä muualla. Päästökompensointi ei korvaa pyrkimyksiä vähentää omia päästöjä, mutta Nordean on mahdotonta karsia kaikkia energiankulutuksesta ja matkustamisesta johtuvia päästöjään.

We Mean Business -hankkeessa eri organisaatiot tekevät työtä tuhansien maailman vaikutusvaltaisimpien yritysten ja sijoittajien parissa. Nämä yritykset ymmärtävät, että siirtyminen vähähiiliseen talouteen on ainoa tapa varmistaa kestävä taloudellinen kasvu ja kaikkien hyvinvointi. Hankkeessa on mukana jo yli 400 yritystä.