Finländarna placerar för pensionsåren

23.03.15 10:36 | Lehdistötiedotteet

Enligt Nordeas placerarbarometer sparar över 60 procent av småinvesterarna för pensionsåren. I fjol uppgick motsvarande siffra endast till 48 procent. Utdelningen placeras i nya placeringsobjekt, och endast en fjärdedel använder utdelningen för daglig konsumtion.

Småinvesterarnas inställning har förändrats betydligt sedan barometern genomfördes för första gången år 2014. I fjol var sparande för pensionsåren den tredje vanligaste anledningen att placera. Nu är pensionsåren den vanligaste orsaken.

- Bakom den förändrade inställningen torde ligga den allmänna aktiva diskussionen om pensionsreformen och dess inverkan på framtida pensioner. Finländarna tror att den lagstadgade pensionen inte kommer att räcka till när de går i pension, säger chef Jari Ohrankämmen vid Nordeas kapitalförvaltning.

Många placerar i Finland utan att planera
Enligt barometern kommer över hälften av svararna att placera mer i Finland. Dessutom kommer man att öka placeringar i Nordamerika, Asien och Afrika.

- Finländarna tenderar att välja finska placeringsobjekt och dessutom inte planera sina placeringar. Resultaten tyder på att de kunder som saknar en placeringsplan sannolikt placerar mer i Finland, berättar Ohrankämmen.

Varannan placerare planerar att placera vårens utdelning i nya placeringsobjekt. En femtedel tror att de kommer att placera utdelningen i samma aktier som tidigare. Enligt Jari Ohrankämmen är det bra att placera utdelningen i ett nytt placeringsobjekt om placeringsportföljen inte är väldiversifierad från förut.

Krisen i Ukraina har inte haft en stor inverkan på finländarnas placeringsbeslut
Nästan alla svarare i placerarbarometern anser att placeringsmiljön är intressant för aktieplacerare. Allt fler, dvs. över 60 procent av placerarna, tror att kurserna fortsätter att stiga på Helsingforsbörsen under de följande sex månaderna.

- Krisen i Ukraina och de internationella sanktionerna har inte haft en stor inverkan på finländarnas placeringsbeslut. Hälften av svararna har inte ändrat sina placeringar, och endast en femtedel har minskat placeringar i de objekt som krisen eventuellt påverkar, säger Ohrankämmen.

Placerarbarometern tar fram placeringstrender bland småinvesterare, åsikter om intressanta placeringsobjekt och relationen till risk. En tredjedel av svararna i barometern har en placeringsportfölj som är mindre än 50 000 euro och hushållets årsinkomster ligger under 50 000 euro.

Barometern besvarades av nästan 1 200 aktiva småinvesterare som är kunder hos Nordea. Barometern genomfördes som en webbenkät i Nordeas nätbank i februari 2015. Undersökningsresultaten analyserades av CBI Cannon Business Insight Oy.

För ytterligare information:
Jari Ohrankämmen, chef, kapitalförvaltning, 050 5688945
Susanna Aarnio-Halme, koncernkommunikation, 09 165 42320