Suomalaiset sijoittavat eläkepäiviä varten

23.03.15 10:36 | Lehdistötiedotteet

Nordean sijoittajabarometrin mukaan yli 60 prosenttia sijoittaa varautuakseen eläkepäiviin. Viime vuonna näin teki vain 48 prosenttia. Osinkotuotot aiotaan sijoittaa uuteen sijoituskohteeseen, ja ainoastaan neljäsosa käyttää ne päivittäiseen kulutukseen.

Piensijoittajien asenteissa on tapahtunut selvä muutos viime vuodesta, jolloin tutkimus ensimmäisen kerran toteutettiin. Viime vuonna eläkeaikaa varten sijoittaminen oli kolmanneksi yleisin syy sijoittaa. Nyt se on yleisin.

-  Asennemuutoksen takana lienee julkisuudessa aktiivisesti käyty keskustelu eläkeuudistuksesta ja sen vaikutuksista tuleviin eläkkeisiin. Lakisääteisen eläkkeen ei uskota yksinään riittävän elintason säilyttämiseen eläkkeellä, pohtii Jari Ohrankämmen Nordean varallisuudenhoidosta.

Suunnittelemattomasti Suomeen
Yli puolet sijoittajista kertoo lisäävänsä sijoituksia Suomeen. Sijoituksia suunnitellaan lisättävän myös Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Afrikkaan.

-  Suomalaisten sijoituksia värittää tyypillisesti sinivalkoisuus ja suunnittelemattomuus. Tulosten mukaan Suomeen lisäävät sijoituksiaan todennäköisemmin ne, joilla ei ole sijoitussuunnitelmaa, Ohrankämmen taustoittaa.

Joka toinen suunnittelee sijoittavansa kevään osinkotuotot uusiin sijoituskohteisiin. Viidesosa miettii sijoittavansa ne uudelleen samaan osakkeeseen. Jari Ohrankämmen neuvoo sijoittamaan osingot uuteen sijoituskohteeseen siinä tapauksessa, että sijoitussalkku ei ole entuudestaan hyvin hajautettu.

Ukrainan kriisi ei ole heilauttanut suomalaisten sijoituspäätöksiä
Lähes kaikki sijoittajabarometriin vastanneet pitävät sijoitusympäristöä osakesijoittajan kannalta kiinnostavana. Yhä useampi, yli 60 prosenttia sijoittajista, uskoo pörssikurssien jatkavan nousuaan seuraavan puolen vuoden aikana Helsingin pörssissä.

-  Ukrainan kriisi ja sitä seuranneet pakotteet eivät ole heiluttaneet suomalaisten sijoituspäätöksiä. Puolet vastaajista on pitänyt sijoituksensa ennallaan, ja vain joka viides vähentänyt sijoituksia niissä kohteissa, joihin arvioi kriisin vaikuttavan, Ohrankämmen sanoo.

Sijoittajabarometri selvittää piensijoittajien sijoitustrendejä, näkemyksiä kiinnostavista sijoituskohteista ja suhdetta riskinottoon. Tutkimukseen vastanneista kolmanneksella sijoitussalkun koko on alle 50 000 euroa ja kotitalouden tulot alle 50 000 euroa vuodessa.

Tutkimukseen vastasi lähes 1 200 aktiivista piensijoittajaa Nordean asiakaskunnasta. Se toteutettiin web-kyselynä Nordean verkkopankissa helmikuussa 2015. Tutkimustulokset analysoi CBI Cannon Business Insight Oy.

Lisätietoja:
Jari Ohrankämmen, johtaja, Nordean varallisuudenhoito, p. 050 5688945
Susanna Aarnio-Halme, konserniviestintä, p. 09 165 42320