Suomalaiset uskovat eläkkeidensä pienenevän

07.04.15 7:00 | Lehdistötiedotteet

Suurin osa suomalaisista ei usko voivansa viettää eläkepäiviä haluamallaan tavalla lakisääteisen eläkkeen turvin. Naisista näin uskoo jopa 70 prosenttia. Suomalaiset olettavat joutuvansa tinkimään matkustamisesta ja kodinhankinnoista sekä omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Joka toinen on jo nyt varautunut itse rahoittamaan eläkeaikaansa.

Nordean Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan runsaat puolet suomalaisista uskoo oman eläkkeensä pienenevän eläkeuudistuksen seurauksena. Neljännes uskoo eläkkeensä pysyvän samalla tasolla, ja vain viisi prosenttia olettaa eläkkeensä nousevan.

- Yllättävän monelle suomalaiselle on jo muodostunut käsitys eläkeuudistuksen vaikutuksesta eläkkeeseen, vaikka uudistus on tuore ja keskustelu sen vaikutuksista on ollut kirjavaa, arvioi pitkäaikaissäästämisen asiantuntija Risto Kuoppamäki Nordeasta.

Eläkekertymä on tällä hetkellä noin 50 prosenttia palkasta ja keskimääräinen eläke noin 1 500 euroa.

- Suurelle osalle palkansaajista, etenkin pätkätyöuran tekevälle nuorelle, 50 prosenttiakin jäänee vain haaveeksi. Tarvetta omaehtoiseen eläkesäästämiseen elintason turvaamiseksi siis todellakin on, Kuoppamäki muistuttaa.

Noin joka neljäs tutkimukseen vastanneista arvioi eläkkeensä pienenevän 100-150 eurolla kuussa. Joka kolmas ei osaa arvioida pienenemisen suuruutta euromääräisesti. Naisten osuus tästä ryhmästä on 40 prosenttia.

Tarve oman eläketurvan täydennykseen kasvaa
Lähes 90 prosenttia suomalaisista pitää tarpeellisena rahoittaa itse eläkepäiviään lakisääteisen eläkkeen lisäksi esimerkiksi säästämällä tai muulla tavoin. Siitä huolimatta vain reilut puolet heistä on ryhtynyt tuumasta toimeen.

- Suomalaiset ovat toistaiseksi olleet huonosti varautuneita elintasonsa säilymiseen eläkeiässä. Nyt asenteissa on selvästi havaittavissa muutos: eläkeuudistuksen seurauksena noin kuusi kymmenestä aikoo varautua rahoittamaan eläkepäivänsä lakisääteisen eläkkeen lisäksi, Kuoppamäki taustoittaa.

- On tärkeää, että eläkeuudistuksen vaikutuksista keskustellaan. Koko yhteiskunnan yhteinen etu on, ettei meille synny elintasokuilua työssäkäyvän ja eläkkeellä olevan väestön kesken, hän lisää.

Puolet suomalaisista aikoo jatkaa työelämässä 65-vuotiaaksi saakka tai sen yli
Miehistä joka viides uskoo jatkavansa työntekoa yli 65-vuotiaaksi, mikä on selvästi enemmän kuin naisilla. Kolme kymmenestä uskoo, ettei työskentele 65-vuotiaaksi, uuteen vanhuuseläkealarajaan saakka. Tähän tärkeimpinä syinä ovat oma terveys ja työn kuormittavuus.

Eläketutkimus selvitti, miten eläkeuudistus on vaikuttanut suomalaisten suhtautumiseen tuleviin eläkkeisiinsä. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuun vaihteessa internet-paneelissa. Siihen vastasi 1047 työssäkäyvää 23-65-vuotiasta suomalaista.

Lisätietoja:
Risto Kuoppamäki, varallisuuden hoito, 050 350 9750
Anni Kuusisto, konserniviestintä, 09 165 42320