Drömmar om och rädslor kring boende

08.03.16 11:10 | Lehdistötiedote

Finländarna vill fortfarande bo i ägarbostad. En fjärdedel av dem som deltog i undersökningen överväger att flytta inom ett år.

– Att bo i en ägarbostad är fortfarande det finländarna drömmer om. Jag var lite överraskad över hur stark ställning ägarboendet har även bland ungdomarna, berättar Nordeas privatekonom Olli Kärkkäinen.

Trots den rekordlåga räntenivån finns det inga tecken på en bostadsbubbla i Finland.

– Vi bedömer att man i Finland inte behöver oroa sig för en bostadsbubbla. Bolånestocken har ökat långsamt trots att räntan på de nya bostadslånen är rekordlåg. Priserna på bostäder har stigit mycket måttligt medan hyrorna har stigit betydligt snabbare, säger Nordea Retail Bankings affärschef Jussi Mekkonen.

Man vill inte betala mer för boendet – den ökade regleringen skapar ett kostnadstryck på de nya bostadslånen

Boendekostnaderna ligger redan nu på smärtgränsen för dem som deltog i undersökningen. Boendekostnaderna för största delen av finländarna varierar mellan 300 och 900 euro per månad och de borde inte öka ett dugg.

– Nästan hälften av svararna anser att det inte finns något som helst utrymme för en ökning av boendekostnaderna. De största rädslorna handlar om hotet om sjukdom eller arbetslöshet. Svararna anser dock att de vid behov ändå skulle klara av högre boendekostnader genom att minska de övriga utgifterna, berättar Olli Kärkkäinen.

Den ökade regleringen kan öka kostnaderna för bostadslån. Trots att de ökade kostnaderna på grund av regleringen i regel beror på befintliga krediter kan kostnaderna ändå bara läggas på nya bostadslån.

– Marginalen för bostadslånet är den enda boendekostnaden som tjänsteproducenten under avtalsperioden inte kan påverka. Därför läggs en oproportionellt stor andel av kostnaderna för den ökade regleringen på nya bostadslån, påpekar Jussi Mekkonen.

Räntorna väntas förbli låga

Finländarna tror inte att räntorna kommer att stiga under de närmaste åren. Två av fem finländare med bostadslån tror att den totala räntan på bostadslån om tre år kommer att vara 1,5–3 procent och en tredjedel tror att den kommer att vara lägre än 1,5 procent. Största delen av unga finländare med bostadslån kan inte alls bedöma hur räntenivån kommer att utvecklas.

– En fjärdedel av finländare med bostadslån har inte på något sätt garderat sig mot en räntehöjning, trots att de kanske borde göra så. Kvinnorna har garderat sig mot en räntehöjning lite bättre än män. Största delen av finländare med bostadslån i åldern 18–25 år kunde inte ge någon uppskattning om på vilken nivå räntorna på bostadslån kommer att ligga i framtiden. Jag anser att detta är lite oroväckande, kommenterar Olli Kärkkäinen.

TNS Gallup utförde undersökningen som en webbplanel 8–15.2.2016 på uppdrag av Nordea. Svaren har viktats enligt de intervjuades ålder, kön och hemort. I undersökningen deltog 1 016 finländare i åldern 18–65 år.

För ytterligare information:

Retail Bankings affärschef Jussi Mekkonen, tfn 050 368 7029

Privatekonom Olli Kärkkäinen, tfn 040 735 6030