Nordea lanserar en tjänst för gräsrotsfinansiering

27.04.16 11:01 | Lehdistötiedote

Som första bank i Finland börjar Nordea tillhandahålla sina kunder en aktiebaserad tjänst för gräsrotsfinansiering. Nordea har tagit fram serviceplattformen Nordea Crowdfunding som fungerar på nätet och för samman placeraren och företagaren som söker finansiering. Eftersom Nordeas tjänst har anslutits till värdeandelssystemet är den unik jämfört med tjänster av de andra tjänsteleverantörerna på marknaden. Tjänsten lanseras inom de närmaste månaderna.

Gräsrotsfinansieringen är ett sätt att skaffa finansiering till ett företag eller projekt från flera olika placerare. Finansieringen kan komma i form av lån, donation eller köp av aktier. Nordeas nya tjänst handlar om aktiebaserad gräsrotsfinansiering, dvs. placeraren tecknar aktier i ett aktiebolag vid en emission.

– Framgångsrika företag ligger i såväl bankens som hela samhällets intressen. Finland behöver tillväxt, företagsamhet och innovationer. Vi vill främja denna utveckling och föra samman ett företag som söker gräsrotsfinansiering och en placerare som är intresserad av detta företag, säger Nordeas affärschef Sampsa Laine. I Retail Banking Finland svarar Laine för de företagskundsregioner som betjänar små och medelstora företag.

Gräsrotsfinansiering blir allt populärare

Gräsrotsfinansieringen växer snabbt runt om i världen som en finansieringsform för i synnerhet småföretag i uppstarts- och tillväxtfasen. Även i Finland blir gräsrotsfinansieringen snabbt allt populärare. År 2015 samlade man närmare 85 miljoner euro för olika projekt med hjälp av gräsrotsfinansieringen, vilket är nästan 30 miljoner euro mer än året innan.

Riksdagen behandlar som bäst regeringens proposition med förslag till lag om gräsrotsfinansiering. Syftet med propositionen är att skapa klara spelregler för gräsrotsfinansieringen så att branschen kan fungera och växa i Finland. Ett ytterligare syfte är att klargöra olika myndigheters tillsynsansvar, förbättra investerarskyddet och göra finansmarknaden mångsidigare.

– Lagprojektet är en utmärkt nyhet för de finländska tillväxtföretagen eftersom jag tror att företagsfinansieringen vid sidan om bankfinansieringen och de offentliga finansieringskanalerna också behöver en fungerande kapitalmarknad som baserar sig på placering, konstaterar Laine.

För företagen är gräsrotsfinansieringen ett finansieringsalternativ bland andra. Detta alternativ är flexibelt och har en lätt struktur. Gräsrotsfinansieringsprojekten har ofta även sociala drag. Företaget kan med hjälp av gräsrotsfinansieringen testa nya idéer, engagera sina intressentgrupper och utveckla sina nätverk. Gräsrotsfinansieringen erbjuder en riskmedveten placerare en möjlighet att direkt stödja finländsk innovation och hjälpa finländska företag att växa.    

– De onoterade tillväxtföretagen är förknippade med hög risk för att placeringen kan gå förlorad. För placerare som förstår riskerna erbjuder gräsrotsfinansieringen å andra sidan en möjlighet att kunna vara med om intressanta tillväxthistorier och äga en del av ett företag som känns viktigt för en. Dessutom kan man ofta delta med en mindre summa, säger Sebastian Wikström, chef vid enheten för alternativa finansieringslösningar vid Nordea Markets.  

Gräsrotsfinansieringsprojekt omfattas inte av Nordeas placeringsrådgivning och banken ger inga placeringsrekommendationer om dem utan fungerar enbart som en förmedlare mellan placerarna och de företag som söker finansiering. Nordea har utvecklat denna nätbaserade tjänst i samarbete med värdepapperscentralen Euroclear Finland och det finländska mjukvarubolaget Futurice.

– Tack vare digitaliseringen kan nya tjänster produceras mycket högklassigt och kostnadseffektivt. Ett bra exempel på detta är att vår tjänst för gräsrotsfinansiering har anslutits till värdeandelssystemet. Då har placeraren en bättre överblick över sina placeringar. Vi vill vara föregångare i denna utveckling såväl i Finland som i Norden, sammanfattar Wikström.

För ytterligare information:

Retail Bankings affärschef Sampsa Laine, tfn 050 555 9035
Chef Sebastian Wikström, alternativa placeringslösningar, Nordea Markets, tfn 050 436 8694
Presschef Anni Hiekkanen, tfn 09 165 42320

Närmare information om lagförslaget: www.vm.fi