Finländarna semestrar med den minsta budgeten på tio år

06.06.16 9:29 | Lehdistötiedote

Det finns stora geografiska skillnader i sommarbudgetarna. I huvudstadsregionen är semesterbudgeten uppskattningsvis 1 760 euro, medan semesterfirarna i östra Finland tänker använda 960 euro. I båda regionerna minskade sommarbudgetarna från fjolåret – i huvudstadsregionen med cirka 80 euro och i östra Finland med drygt 200 euro.

– Enligt Nordeas undersökning är finländarnas semesterbudgetar nu på den lägsta nivån på tio år. De högsta budgetarna daterar sig tillbaka till åren 2006 och 2009 – då var finländarnas uppskattade semesterutgifter cirka 1 600 euro. Även om ekonomin i Finland verkar ha vänt försiktigt uppåt, inverkar recessionen ännu på semesterplanerna, säger Nordeas privatekonom Olli Kärkkäinen.

Barnfamiljerna uppskattade att de under sommarsemestern kommer att använda 1 520 euro som är 200 euro mer än vad hushåll utan barn tänker använda.

Resor inom landet är populärast

Resor i Finland är det populäraste sättet att fira semester bland finländarna, och hälften av svararna tänker bege sig på semesterresor inom landet. En tredjedel av svararna har planer på att resa till utlandet och en tredjedel tänker också semestra på stugan. Samtidigt uppgav en tredjedel av svararna att de främst tänker stanna hemma under semestern.

– Stugliv och resor inom landet är populära sätt att fira semester i alla åldersgrupper. Utlandsresor har blivit populärare bland personer under 40 år, men i de äldre åldersgrupperna finns det allt färre som tänker resa utomlands under sommaren, säger Olli Kärkkäinen.

En fjärdedel finansierar sommarens utgifter med semesterpenning

Finländarnas sätt att finansiera semestern har inte ändrats mycket under årens lopp. Oftast finansierar man semestern direkt med löneinkomster, såsom 61 procent av svararna gör. Cirka 45 procent av svararna tänker använda besparingar under semestern.

– En fjärdedel av svararna tänker finansiera sin semester med semesterpenningen. De flesta som får semesterpenning tar emot ersättningen i pengar. Endast 15 procent av de som får semesterpenning tänker byta penningen mot ledighet.

Undersökningen om semesterkostnaderna utfördes av TNS Gallup i Finland, Sverige, Danmark och Norge på uppdrag av Nordea. I undersökningen användes internetpaneler. Undersökningsmaterialet samlades in 9.5.2016–16.5.2016. I Finland gjordes sammanlagt 1 020 intervjuer med personer i åldern 18–65 år.

För ytterligare information:

Olli Kärkkäinen, privatekonom, +358 40 7356030

Anni Hiekkanen, presschef, +358 50 438 5094