Finländarna anpassar sig när pensionsåldern höjs

30.08.16 7:00 | Lehdistötiedote

Finländarna anser att en lämplig lagstadgad pensionsålder är 65–66-år. Åldern har stigit med två år från i fjol. Hälften tror att de kommer att arbeta fram till den nya pensionsåldern. Bara en tredjedel av finländarna litar på att det lagstadgade pensionssystemet kommer att erbjuda trygghet för de kommande generationerna. Allt fler anser att det är viktigt att själv spara för pensionsåren.

Enligt en enkät som Nordea lät Taloustutkimus genomföra anser finländarna att den lämpligaste åldern att gå i pension är 65–66-år. I fjol ansågs 63–64-år vara den lämpligaste åldern. I och med en pensionsreform som träder i kraft 2017 höjs den lagstadgade pensionsåldern från 63 till 65 år.  

– Finländarna ser ut att ha vant sig vid tanken om att pensionsåldern höjs. Pensionsreformen har också kunnat påverka finländarnas syn på den lämpligaste pensionsåldern. Det lönar sig dock för ungdomarna att komma ihåg att pensionsåldern kommer att kopplas till den förväntade livslängden. Den målsatta pensionsåldern för till exempel dem som fyller 30 i år är 70 år, säger Nordeas privatekonom Olli Kärkkäinen.

Tilltron till det lagstadgade pensionssystemet vacklar
Nästan 70 procent av finländarna tror att den lagstadgade pensionen inte kommer att räcka till för att kunna trygga en sådan pensionstid som de önskar sig.  Tilltron till pensionsskyddet bland män har klart försvagats under det senaste året. Av männen tror 23 procent att pensionen kommer att räcka till, vilket är 8 procentenheter mindre än i fjol.

– Syftet med pensionssystemet är att upprätthålla en skälig levnadsstandard också under pensionstiden. Finländarna verkar ändå inte lita på att bara den lagstadgade pensionen kommer att räcka till för att de ska kunna förverkliga sina pensionsdrömmar, säger Kärkkäinen.

– Det finns en generationsskillnad i fråga om synen på det skydd som det lagstadgade pensionssystemet kommer att erbjuda. Fyra av tio finländare i åldersgruppen 50–65-år tror att pensionssystemet kommer att erbjuda tillräckligt skydd för kommande generationer medan färre en var tredje finländare under 50 år tror det, säger Risto Kuoppamäki från Nordea Kapitalförvaltning.

Typiskt sparbelopp är 50–200 euro per månad
Allt fler finländare är beredda att själv finansiera sina pensionsår i syfte att komplettera den lagstadgade pensionen. Nästan 90 procent av ungdomarna anser att det är nödvändigt att själv spara för pensionsåldern medan den motsvarande siffran bland dem som fyllt 50 är 76 procent.

– Bara drygt hälften av de tillfrågade har faktiskt sparat för pensionstiden. Det vanligaste sättet att pensionsspara är att spara på kontot, i fonder, i aktier eller inom olika pensionssparlösningar. Det typiska sparbeloppet är 50–200 euro per månad.  Först kommer finländarna att pruta på resor och inköp till hemmet om de blir tvungna att skära ned kostnaderna under pensionstiden, säger Kuoppamäki.

Genom pensionsenkäten tog Taloustutkimus reda på finländarnas åsikter om pensionsreformen och pensionstiden.  Enkäten genomfördes som en nätpanel i mars. Enkäten besvarades av 1 034 arbetande finländare i åldern 23–65 år.

För ytterligare information:
Risto Kuoppamäki, kapitalförvaltning, 050 3509750
Olli Kärkkäinen, privatekonom, 040 7356030
Susanna Aarnio-Halme, koncernkommunikation, 09 4245 1006