Hälften av finländarna har bra kontroll över sin ekonomi

02.09.16 8:00 | Lehdistötiedote

Enligt en undersökning som Nordea lät utföra är kontroll över den personliga ekonomin ingen självklarhet för alla finländare. Oron för finanserna stör nattsömnen för en del och många har använt hela sin lön före följande löneutbetalning. Ungefär hälften av finländarna anser dock att de har bra kontroll över sin ekonomi.

Enligt den undersökning som Nordea lät utföra anser 55 procent av finländarna att de har bra kontroll över sin egen ekonomi. Bland svararna finns det stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Två tredjedelar av svararna i åldersgruppen 55–65 år anser att de har bra kontroll över ekonomin medan mindre än hälften av svararna i åldersgruppen 26–39 år uppger sig ha bra kontroll över ekonomin. Känslan av kontroll över ekonomin har minskat i alla åldersgrupper sedan den motsvarande undersökningen år 2014.

– Barnfamiljerna tenderar att vara mer osäkra än hushåll utan barn. Det som är något överraskande är att den allra yngsta åldersgruppen, dvs. svararna i 18–25 års ålder, enligt enkäten har en bättre kontroll över ekonomin än den följande äldre åldersgruppen vuxna och de som är i medelåldern. Å andra sidan har den minskade känslan av kontroll över ekonomin ändå varit störst bland de yngsta svararna under de senaste två åren, konstaterar Nordeas privatekonom Olli Kärkkäinen.

Under de senaste sex månaderna har var femte svarare minst en gång använt hela sin lön redan före den följande lönedagen. Att lönen har använts i sin helhet är vanligare bland barnfamiljer, och var fjärde svarare har upplevt det.

– Cirka en sjättedel av svararna uppger att oron för finanserna stör nattsömnen mer än en gång i månaden, och tio procent har fått en betalningspåminnelse för obetalad faktura minst en gång under sex månader. Dessa problem har ökat bland ungdomar och barnfamiljer under de två senaste åren, säger Olli Kärkkäinen.

Finländarna förbättrar den ekonomiska situationen främst genom att spara

Under de senaste sex månaderna har en femtedel av svararna börjat spara regelbundet i syfte att förbättra sin ekonomiska situation. Att spara är vanligare bland svararna i 18–25 års ålder än i de övriga åldersgrupperna, och en tredjedel av de unga svararna sparar regelbundet. Den yngsta åldersgruppen är också flitigare än de övriga åldersgrupperna när det gäller att göra upp en budget för sin ekonomi. Antalet svarare som sparar eller gör upp en budget är dock mindre än för två år sedan.

– Det lönar sig att pröva på att göra upp en budget för att få kontroll över den personliga ekonomin. Nu uppger en knapp sjättedel av svararna att de har gjort upp en budget åt sig själv. Att göra upp en budget kan till en början kännas jobbigt, men efter att man har skapat en bra mall är det i fortsättningen lätt att bara uppdatera och följa upp sin budget. Vardagen känns tryggare då man har koll på sina inkomster och utgifter, säger Olli Kärkkäinen.

TNS Gallup utförde internetundersökningen om kontrollen över den personliga ekonomin på Nordeas uppdrag. Undersökningsmaterialet samlades in 9.5.2016–16.5.2016. I Finland gjordes sammanlagt 1 020 intervjuer med personer i åldern 18–65 år.

För ytterligare information:

Olli Kärkkäinen, privatekonom, +358 40 7356030

Anni Hiekkanen, presschef, +358 50 438 5094