Nordea firar Finlands 100-årsjubileum genom att främja företagaranda

28.11.16 8:00 | Lehdistötiedote

Nordea och dess föregångarbanker har bidragit till att bygga upp det finländska samhället under hela självständigheten. Under Finlands jubileumsår delar Nordea med sig av sin ekonomiska expertis i synnerhet till de unga och främjar tillväxtföretagens framgång på ett unikt sätt. På detta sätt ser banken till att främja framgång i Finland även i fortsättningen.

Nordea deltar i projektet för Finlands 100-årsjubileum som statsrådets kansli har tillsatt.

– Nordea vill främja möjligheterna för ansvarsfull tillväxt i samhället. Därför vill vi lyfta fram företagaranda i det finländska samhället. För oss betyder företagaranda framför allt attityd, tillvägagångssätt och förmåga att skapa nytt, säger affärschef Riikka Laine-Tolonen hos Nordea.

– Vi ökar också markant samarbetet kring de projekt som utvecklar de ungas kunskaper i ekonomi. Till exempel Företagsbyn ingår i dessa projekt som är en viktig del av Nordeas arbete med samhällsansvaret. Vi medverkar i projektet Företagsbyn så att det årligen når två klassnivåer i grundskolan, dvs. över 60 000 elever. Genom de konkreta projekten kan vi utnyttja bankens och personalens kompetens på ett utomordentligt sätt. Att de ungas ekonomiska kunskaper förbättras är mycket viktigt för både ungdomar och hela Finlands framtid, säger Riikka Laine-Tolonen.

Nordea grundar en enhet för tillväxtföretag

Nordea firar Finlands jubileumsår genom att vara den första bank som grundar en affärsenhet för tillväxtföretag. Enheten betjänar företag vars affärsmodell möjliggör kraftig och oftast internationell tillväxt.

– Tillväxtföretag och nyetablerade företag som strävar efter stark tillväxt behöver ofta stöd redan i uppstartsfasen. Vår nya affärsenhet ger tillväxtföretagen råd, coachar dem, skapar förutsättningar för tillväxt och hjälper dem att skapa nätverk, säger affärschef Sampsa Laine.

Den nya enheten koncentrerar sig allt mer på varje företags individuella behov.

– Med hjälp av coachning och rådgivning förstärker vi företagens egna tillväxtkunskaper och skapar förutsättningar så att företagen kan sträva efter tillväxt och ta risker. Dessutom utnyttjar vi Nordeas allt starkare position bland tillväxtföretag och hjälper dem att skapa nätverk med kapitalinvesterare, ängelinvesterare, inkubatorer, startup-hubbar och -sammanslutningar, säger Vesa Riihimäki som är chef vid enheten för tillväxtföretag.

Företagsby

Företagsbyn som arrangeras av Ekonomiska Informationsbyrån (TAT) är en utbildningshelhet om samhället, arbetslivet och entreprenörskap och riktar sig till grundskolans sjätte- och niondeklassister. Företagsbyn omfattar verksamhetsställen av över 15 olika företag och offentliga tjänster. I Företagsbyn har eleverna ett yrke, får lön och fungerar som konsumenter och medborgare i samhället. De får årligen sammanlagt en miljon timmar undervisning i ekonomiska kunskaper.

Enhet för tillväxtföretag

Enheten för tillväxtföretag ger företagen råd, förstärker deras tillväxtpotential och hjälper dem att skapa nätverk. I och med att enheten kan använda mer personalresurser per kund än andra enheter kan den sätta sig in i varje företags individuella behov. Utöver banktjänster ansvarar enheten också för försäljningen av alternativa finansieringstjänster och bedriver aktivt samarbete med kapitalinvesterare.

För ytterligare information:

Affärschef Riikka Laine-Tolonen, 050 343 0585

Affärschef Sampsa Laine, 050 555 9035