Nordea lanserar en tjänst för gräsrotsfinansiering i Finland

28.11.16 14:19 | Lehdistötiedote

Som första bank i Finland lanserar Nordea i dag en aktiebaserad tjänst för gräsrotsfinansiering. Nättjänsten Nordea Crowdfunding är en mötesplats för investerare och företag som söker finansiering. Tjänsten erbjuder företaget en flexibel och lättbyggd finansieringsmodell och investeraren en möjlighet att vara med om intressanta finländska tillväxthistorier.

Nordeas nya tjänst handlar om aktiebaserad gräsrotsfinansiering där investeraren tecknar aktier i ett aktiebolag vid en emission. Det är den enda tjänsten för gräsrotsfinansiering på marknaden som har anslutits till värdeandelssystemet.

- Företagarna blir allt viktigare i det finländska samhället. De söker allt mångsidigare metoder för att finansiera tillväxt i sin affärsverksamhet. Vi vill vara med om att stödja denna utveckling genom att erbjuda nya finansieringsalternativ. Vår nya tjänst för samman företag som söker gräsrotsfinansiering och investerare som är intresserade av företagen, säger Sampsa Laine, Nordeas affärschef med ansvar för små och medelstora företag i Finland.

Enligt Laine har många företag redan i utvecklingsfasen tagit kontakt och visat intresse för Nordeas tjänst för gräsrotsfinansiering.

Enkel digital plattform för samman företag och investerare

För företag erbjuder gräsrotsfinansieringen en flexibel och lättbygd finansieringsmöjlighet vid sidan om andra finansieringsalternativ. Gräsrotsfinansierade projekt har ofta även sociala drag. Företaget kan med hjälp av gräsrotsfinansieringen testa nya idéer, engagera sina intressentgrupper och utveckla sina nätverk. Genom gräsrotsfinansiering kan en riskmedveten investerare direkt stödja innovation och tillväxt i finländska företag.

- I egenskap av förmedlare av tjänsten erbjuder Nordea en enkel och informativ digital plattform som för samman företag och investerare. Eftersom Nordea Crowdfunding har kopplats till värdeandelskontot är det lättare för investeraren att överblicka sina placeringar, säger Sebastian Wikström, chef vid enheten för alternativa finansieringslösningar i Nordea.

Wikström påminner om riskerna och möjligheterna med onoterade tillväxtföretag:

- I tjänsten för gräsrotsfinansiering investerar man i onoterade tillväxtföretag som är förknippade med hög risk för att värdet på investeringen går förlorat. För investerare som inser riskerna erbjuder gräsrotsfinansieringen å andra sidan en möjlighet att kunna vara med om intressanta tillväxthistorier och äga en del av ett företag som känns viktigt för en. Det räcker ofta med en investering på bara 100 euro.

Läs mer om tjänsten Nordea Crowdfunding på Nordeas webbplats på www.nordea.fi/crowdfunding

Gräsrotsfinansierade projekt omfattas inte av Nordeas placeringsrådgivning och banken ger inga placeringsrekommendationer om dem utan fungerar enbart som en förmedlare mellan investerarna och de företag som söker finansiering.

Finland fick en ny lag om gräsrotsfinansiering som trädde i kraft i september. Syftet med lagen är att klargöra olika myndigheters tillsynsansvar, förbättra investerarskyddet och göra finansmarknaden mångsidigare.

För ytterligare information:
Affärschef Sampsa Laine, tfn 050 555 9035
Chef Sebastian Wikström, Alternativa finansieringslösningar, Nordea Markets tfn 050 436 8694
Susanna Aarnio-Halme, Nordea koncernkommunikation, tfn 09 42451006