Yksi Nordea – uusi juridinen rakenne

02.01.17 9:15 | Lehdistötiedote

Nordea Bank AB:n (publ) ja sen Suomen, Tanskan ja Norjan tytärpankkien fuusiot tulivat voimaan tänään 2. tammikuuta 2017. Fuusioiden seurauksena kaikki tytärpankkien varat ja velat siirtyivät Nordea Bank AB:lle (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank Danmark A/S sekä Nordea Bank Norge ASA lakkautettiin. Jatkossa pankkitoiminnasta Suomessa, Tanskassa ja Norjassa vastaavat Nordea Bank AB:n (publ) paikalliset konttorit.

- Tämä on merkittävä askel liiketoimintamme muutosprosessissa. Uusi, selkeämpi juridinen rakenne kuvastaa paremmin nykyistä pohjoismaista toimintatapaamme. Olemme jatkossakin vahvasti sitoutuneita paikalliseen toimintaan kaikissa toimintamaissamme, ja teemme Nordeasta sellaisen pankin, jonka asiakkaamme haluavat. Päätökset tehdään edelleen lähellä asiakasta, aivan kuten tähänkin asti. Yksinkertaisempi juridinen rakenne vähentää monimutkaisuutta ja antaa meille paremmat valmiudet tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme, kun koko konsernin asiantuntemus on jatkossa entistä paremmin asiakkaiden saatavilla, sanoo Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull.

Fuusioiden jälkeen Nordea jatkaa tiivistä yhteistyötä toimintamaiden paikallisten viranomaisten kanssa ja sitoutuu noudattamaan paikallisia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan markkinoiden vakaus. Fuusiot eivät siten Nordean puolelta vaikuta taloudellisen vakauden turvaamiseen eivätkä vaaranna järjestelmän kannalta merkittävien pankkien ja niiden konttoreiden tasavertaista kohtelua konsernin kotimarkkinoilla.

Nordean johto on vahvasti sitoutunut varmistamaan pankkien tasapuolisen kohtelun kaikilla konsernin kotimarkkinoilla.

Nordean juridinen rakenne

Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006

Viimeisimmät lehdistötiedotteet

Press Release Image showing Nordea logo

Nordean kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 26. lokakuuta 2017

Lehdistötiedote

Konsernijohtaja Casper von Koskull esittelee tuloksen. Tilaisuudessa käytettävä kieli on englanti. Tilaisuutta voi seurata Internetissä . Esitysmateriaali on...

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea ja DNB ovat yhdistäneet Baltian toimintonsa

Lehdistötiedote

Nordea ja DNB tekivät 25. elokuuta 2016 sopimuksen Viron, Latvian ja Liettuan toimintojensa yhdistämisestä. Tavoitteena on luoda Baltian johtava itsenäinen r...