Gireringarna blir snabbare i Finland – mottagaren får pengarna samma dag

06.03.17 9:00 | Lehdistötiedote

Nordea försnabbar förmedlingen av gireringarna mellan olika penninginstitut. I synnerhet företagen kommer att dra nytta av reformen som träder i kraft före sommaren. Förändringen gäller alla gireringar i euro som förmedlas från Nordea till andra penninginstitut i Finland och Europa.

Tack vare reformen får mottagaren pengarna till sitt förfogande i bästa fall redan samma bankdag. Ändringen gäller alla gireringar, dvs. både privat- och företagskundernas betalningar. Nordeas företagskunder drar den största nyttan av reformen.

-       Kunderna har redan länge uttryckt en önskan om betalningar i realtid. Vi gläder oss över att vi kan försnabba förmedlingen av gireringarna och allt bättre infria kundernas förväntningar, säger Sampsa Laine som är Nordeas affärschef med ansvar för små och medelstora företag.

-       I och med att betalaningarna förmedlas snabbare, förbättras företagens likviditetshantering och betalningsrörelsen blir mer linjär för företagen. I bästa fall ger reformen företagen även kostnadsbesparingar, tillägger Laine.

Betaltjänsterna utvecklas snabbt, och även företagskunderna vill ha snabbare gireringar.

-       Eftersom vi vill vara en mångsidig bank för företag, ska all vår verksamhet utgå från företagarnas och företagens behov, säger Laine.

Reformen träder i kraft före sommaren. Tidtabellen preciseras under våren. Reformen förutsätter inga åtgärder av kunderna.

Gireringarna mellan Nordeas kunder förmedlas på samma sätt som hittills, dvs. i realtid.

Ytterligare information:

Sampsa Laine, affärschef med ansvar för små och medelstora företag, tfn 040 555 9035

Jussi Mekkonen, affärschef med ansvar för privatkunder, tfn 050 368 7029

Satu Malkamäki, presschef, tfn 050 448 1182

Mer information till företagskunder: https://www.nordea.fi/sv/foretag-och-organisationer/betalningar/fakturering-och-betalning/girering.html

Mer information till privatkunder: https://www.nordea.fi/sv/privatkunder/dagliga-bankarenden/konton-och-betalningar/girering.html