Finansinspektionen klandrade Nordea

08.03.17 9:37 | Lehdistötiedote

Finansinspektionen meddelade Nordea i Finland en offentlig varning och påförde en påföljdsavgift på en miljon euro för brister i den placeringsrådgivning som banken har gett.

- Nordea tar Finansinspektionens iakttagelser om bristerna i bankens rådgivning på stort allvar. Vi på Nordea är engagerade i att kundernas intresse alltid bevakas i placeringsrådgivningen, säger affärschef Riikka Laine-Tolonen.

I sin granskning upptäckte Finansinspektionen brister i till exempel hur ärenden som avtalats på kundmöten och uppgifter om kunden hade registrerats i bankens system. I granskningen upptäcktes det inte fall där rådgivningen hade stridit mot kundens fördel eller orsakat kunden skada.

- Såsom Finansinspektionen konstaterade i sin motivering, hade Nordea vidtagit åtgärder för att förbättra processen redan före granskningen. Dessa åtgärder genomfördes fortsättningsvis också efter granskningen. Regleringen ökar hela tiden. Därför måste såväl Nordea som hela branschen ständigt förbättra sin verksamhet. För det här arbetar vi varje dag.

I sin granskning gick Finansinspektionen igenom ett litet antal kunder. Brister upptäcktes i anslutning till några kunder. Enligt vår uppfattning har Finansinspektionen inte tillräckligt beaktat de förbättringar i rådgivningen som vi redan har gjort eller håller på att göra samt att bristerna i rådgivningen varit oavsiktliga.

Finansinspektionens iakttagelser handlade om privatkunder. Nordea tillämpar en annan verksamhetsmodell på rådgivning av företagskunder och Private Banking-kunder.

Ytterligare information:

Riikka Laine-Tolonen, affärschef, 050 343 0585

Kati Tommiska, koncernkommunikation, 050 382 1391