Nordeas Jussi Mekkonen: Regleringen medför osäkerhet till bostadsmarknaden i Finland

30.05.17 11:00 | Lehdistötiedote

Den ständigt ökande regleringen stör utvecklingen på bostadsmarknaden – i värsta fall försvårar den arbetskraftens rörlighet. Ur ett enskilt hushålls synvinkel är situationen inte önskvärd eftersom det blir svårare att öka sin förmögenhet om tillgången till bostadslån och därmed anskaffningen av bostäder regleras ännu striktare. Att hushållen har blivit förmögnare i Finland har i flera decennier byggt på att man tar upp bostadslån, köper en bostad och amorterar lånet. Så här konstaterade Nordeas affärschef Jussi Mekkonen på Nordeas medieträff där man diskuterade bostadsmarknaden.

Enligt Jussi Mekkonen orsakar diskussionen om den striktare regleringen onödig osäkerhet på bostadsmarknaden.

– Det verkar finnas en vilja att öka regleringen av bostadsbelåningen med flera olika mekanismer. Jag tycker att denna utveckling är problematisk eftersom de olika mekanismernas samverkan inte är känd. I värsta fall kan effekterna vara mycket oönskade, kommenterar Mekkonen.

– Även om hushållens totala skuldbelopp har ökat, är det bra att inse att skuldsättningen i Finland har utvecklats måttligt jämfört med övriga Norden. Den starkare ekonomiska tillväxten sätter fart på ökningen av skuldbeloppet, men samtidigt förbättras låntagarnas betalningsförmåga.

Enligt Mekkonen utgör överdriven reglering hinder för den ekonomiska utvecklingen i Finland om det blir svårare att köpa eller byta en ägarbostad.

– I en situation där ekonomin i Finland äntligen visar starka tecken på återhämtning samtidigt som efterfrågan på arbetskraften polariseras geografiskt, är det kortsiktigt att uttryckligen göra det svårare att flytta efter arbete.

Förmögenheten ska även i fortsättningen kunna ökas med ägarbostäder

Mekkonen poängterade också att finländarna även framöver måste kunna öka sin förmögenhet med hjälp av ägarbostäder.

– Bostäderna är fortsättningsvis det viktigaste förmögenhetsslaget i Finland, och amorteringen av bostadslån ska betraktas som sparande och medel för att skapa beredskap för framtiden. Antagligen vill vi inte utesluta hushåll i Finland från denna modell för att bli förmögnare, påpekade Mekkonen.

Dessutom betonade Mekkonen att det i fråga om bostadslånen inte har förekommit konkreta negativa konsekvenser för samhället.

– Finländarna återbetalar sina bostadslån plikttroget, och det ligger i bankernas intresse att se till att inte bevilja lån alldeles för frikostigt. Den genomsnittliga belåningsgraden i Finland är låg, säger Mekkonen.

– Hushållens ökade skuldsättning beror i betydande grad på andra än bostadskrediter – därför kan man fråga sig om det lönar sig att fixa något som inte är sönder?

Ytterligare information:

Jussi Mekkonen, affärschef, tfn 050 368 7029

Satu Malkamäki, presschef, tfn 050 448 1182