Tutkimus: Korkojen uskotaan nousevan – kolmasosa asuntovelallisista ei ole varautunut

30.05.17 11:03 | Lehdistötiedote | Asuminen ja lainat

Asuntovelalliset uskovat korkojen maltilliseen nousuun tulevan kolmen vuoden aikana, selviää Nordean teettämästä kyselytutkimuksesta. Neljä kymmenestä uskoo asuntolainansa kokonaiskoron olevan 1,5–3 prosenttia kolmen vuoden kuluttua.

Yleisimpiä tapoja varautua korkojen nousuun olivat tutkimuksen mukaan säästäminen, pieni lainamäärä ja korkokatto. Kolmasosa asuntovelallisista ei kuitenkaan ole varautunut korkojen nousuun mitenkään.

‒ Oli yllättävää, että vain alle puolet nuorista (alle 35-vuotiaista) asuntovelallisista osasi arvioida mihin suuntaan korot ovat menossa. Kolmasosa nuorista ei osannut sanoa edes asuntolainansa nykyistä kokonaiskorkoa, kertoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen.

‒ Positiivista oli kuitenkin se, että nuoret asuntovelalliset ovat varautuneet korkojen nousuun muita paremmin. Vain viidesosa alle 35-vuotiaista asuntovelallisista ilmoitti, ettei ole varautunut korkojen nousuun mitenkään, hän jatkaa.

Moni asuu mielestään väärän kokoisessa asunnossa

Tutkimuksen mukaan omistusasunto säilyy suomalaisten ykkösvaihtoehtona. Seitsemän kymmenestä suomalaisesta haluaisi ensisijaisesti asua omistusasunnossa.

‒ Puheet vuokra-asuntosukupolven kasvamisesta vaikuttavat kyselyn perusteella liioitelluilta. Omistusasuminen on selvä ykkösvaihtoehto myös nuorilla, ja yli puolet vuokralla asuvista haluaisi ensisijaisesti asua omistusasunnossa, Olli Kärkkäinen sanoo.

‒ Vuokrien nousupaineisiin voidaankin vastata myös omistusasuntojen rakentamista vauhdittamalla, jotta entistä useampi voisi siirtyä toiveidensa mukaisesti vuokralta omistusasuntoon, Kärkkäinen jatkaa.

Asuntomarkkinoilla kohtaanto-ongelmat koskevat myös asunnon kokoa. Kyselyssä viidesosa alle 25-vuotiaista koki asuvansa liian pienessä asunnossa, kun taas yli 60-vuotiaista viidesosa asuu mielestään liian suuressa asunnossa. Asuntojen hintojen alueellinen eriytyminen tulee jatkumaan tulevaisuudessakin.

‒ Pääkaupunkiseudulla asuvista kuusi kymmenestä uskoo asuntojen hintojen nousevan muuta Suomea nopeammin. Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla jopa joka kuudes uskoo asuntojen hintojen laskevan tulevan vuoden aikana. Kaupungistumisen megatrendi jatkuu ja asuntomarkkinoilla sen voittajia ovat nykyiset kasvukeskukset, kun taas muuttotappiokunnissa asuntoa voi olla vaikea saada myydyksi, Kärkkäinen arvioi.

Lisätietoja:

Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti, p. 040 735 6030

Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, p. 050 448 1182

Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta: Asumisen odotukset ja huolet

Tutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina YouGov 27.4.-3.5.2017 välisenä aikana. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden. Kyselyyn vastasi 1006 vähintään 18-vuotiasta suomalaista.

Viimeisimmät lehdistötiedotteet

Yrityskylä saapuu Nordea Campukselle Helsingin Vallilaan

Lehdistötiedote

Yrityskylässä vierailee tulevan vuoden aikana arviolta viisi tuhatta koululaista.

annual general meeting

Nordean vuoden 2018 nimitysvaliokunta valittu

Lehdistötiedote Annual general meeting 2018

Nordean varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2017 päätettiin perustaa nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on tehdä vuoden 2018 varsinaiselle yht...

Press Release Image showing Nordea logo

Nimityksiä Nordeassa

Lehdistötiedote

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus on päättänyt käynnistää emoyhtiön kotipaikan siirron Suomeen

Lehdistötiedote Pörssitiedote - Nordea-konserni

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus päätti kokouksessaan 6. syyskuuta 2017 käynnistää emoyhtiön kotipaikan siirron Ruotsista Suomeen.

Decision on Nordea's headquarter

Nordean lehdistötilaisuus torstaina 7. syyskuuta

Lehdistötiedote

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus päätti kokouksessaan 6. syyskuuta 2017 käynnistää emoyhtiön kotipaikan siirron Ruotsista Suomeen.