Nordeas ekonomiska utsikter: Finlands ekonomiska tillväxt tilltar till 3 procent

12.06.17 11:03 | Lehdistötiedote

Nordea mer än fördubblar sin tillväxtprognos för innevarande år till 3 procent (från 1,3 %). De kommande åren blir tillväxten betydligt långsammare. Därför bör höstens löneförhandlingar inte föras med ett bra tillväxtår som utgångspunkt.

- Den betydande justeringen beror både på att den globala ekonomiska tillväxten har ökat och på att Finlands export har vänt och nu stöder tillväxten tillsammans med den inhemska efterfrågan. Finlands tillväxtsiffror från i vintras har justerats klart uppåt och årets första kvartal var toppen, sammanfattar chefsekonom Aki Kangasharju.

- Man vågar förutse att tillväxten i den globala ekonomin fortsätter åtminstone fram till slutet av årtiondet. Så sent som i höstas var utsikterna klart dystrare. På sistone har Finlands exportmarknad vuxit till och med i samma takt som före finanskrisen.

- Den senaste vinterperioden tillåter en förväntad tillväxt på närmare 3,5 procent, men vår prognos är försiktig. Siffrorna från början av året saknar delvis förklaring, i synnerhet när det gäller den häftiga ökningen av konsumtionen av tjänster, resonerar ekonom Pasi Sorjonen. Enligt Sorjonen har man under de tidigare åren ofta blivit tvungen att senare sänka dessa siffror.

- Tillväxtutsikterna fördunklas dessutom av utvecklingen av arbetstimmarna. Å ena sidan ökar antalet utförda arbetstimmar tack vare konkurrenskraftsavtalet men i år är antalet vardagar lägre än i fjol.

Det är överraskande att konsumtionen fortsätter vara livlig eftersom löntagarnas köpkraft förbättras endast en aning. Konsumtionsökningen upprätthålls av rekordhögt konsumentförtroende, minskat sparande och ökad sysselsättning. Sysselsättningsgraden kan till och med överskrida 71 procent före slutet av valperioden. Investeringarna fortsätter att öka och det är också positivt att minskningen i forsknings- och utvecklingsutgifter äntligen håller på att sluta.

”Håll huvudet kallt”

Det goda ekonomiska läget testar på nytt Finlands förmåga att agera i en valutaunion.

- Man ska ha is i magen under löneförhandlingarna i höst. Lönenivåerna i Sverige och Tyskland stiger med 2 procent. Finland måste åstadkomma en klart lägre nivå, till och med löneglidningen medräknad. Annars förbättras konkurrenskraften för långsamt. Ett år av snabb ekonomisk tillväxt räcker inte till för att täppa till den grop som har uppstått under ett årtionde, bedömer Aki Kangasharju.

- Tillväxten saktar av igen under de kommande åren då den lediga kapaciteten har tagits i bruk och arbetskraften minskar. Vi prognostiserar en tillväxt på 2 procent nästa år och en tillväxt på 1 procent år 2019, fortsätter han. En avmattning av tillväxten kan bara förhindras genom lönedisciplin och genom att fortsätta reformera arbetsmarknaden och ekonomin i övrigt.

- Vi har inte råd med en regeringskris eller med att reformerna fördröjs.

Ytterligare information:

Aki Kangasharju, chefsekonom, tfn 050-583 85 73

Pasi Sorjonen, ekonom, tfn 050-557 52 71