Varannan finländare är beredd att själv finansiera sina pensionsår och social- och hälsovårdstjänster

19.06.17 11:53 | Lehdistötiedote

Över 80 procent av finländarna anser det nödvändigt att förbereda sig inför pensionsåren men bara varannan har förberett sig att själv finansiera sina pensionsår. Nästan hälften av finländarna tror att den offentliga sektorn kommer att erbjuda tillräckliga social- och hälsovårdstjänster i framtiden. En lika stor andel är dock förberedd att själv finansiera en del av sina social- och hälsovårdstjänster.

Enligt en undersökning som Nordea låtit Taloustutkimus utföra tror en fjärdedel av finländarna att den lagstadgade pensionen kommer att räcka till för att de ska kunna göra det som de vill under pensionsåren. En tredjedel av männen tror detta men bland kvinnorna är andelen lägre, mindre än en femtedel. Bland män är det dessutom mer allmänt än bland kvinnor att lita på att pensionssystemet kommer att erbjuda ekonomisk trygghet.

- Största delen av finländarna anser det nödvändigt att förbereda sig inför pensionsåren. Trots det har bara hälften av finländarna börjat förbereda sig inför pensionsåren till exempel genom att spara. Det finns flera orsaker till denna motstridighet. Alla har till exempel inte de ekonomiska förutsättningarna för att spara så mycket som de skulle önska medan andra kan ha för avsikt att börja spara först senare, berättar Nordeas privatekonom Olli Kärkkäinen.

- Å andra sidan kan man redan med en mycket liten summa samla ihop en ansenlig summa för framtida behov om man sparar i flera årtionden, tillägger Kärkkäinen.

Bland de unga och de högutbildade är det mer vanligt att betrakta det som nödvändigt att förbereda sig inför pensionsåren.

- Bland de som närmar sig pensionsåldern är det vanligare att lita på att den lagstadgade pensionen räcker till än bland övriga grupper. Färre än var femte ungdom tror att den lagstadgade pensionen kommer att räcka till. Därför är viljan att också själv förbereda sig inför pensionsåren mycket förståelig, säger Kärkkäinen.

Finländarna vill bevara de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna på minst nuvarande nivå

Största delen av finländarna (90 procent) vill att den offentliga sektorn även framöver ska tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster som minst motsvarar dagens standard. Hälften av ungdomarna tror dock inte att den offentliga sektorn kommer att tillhandahålla behövliga tjänster. De är beredda att finansiera en del av sina social- och hälsovårdstjänster själv.

- Den offentliga social- och hälsovården har mycket starkt understöd. 90 procent av finländarna anser att de social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls av den offentliga sektorn inte får trappas ner i framtiden. Nästan hälften av svararna tror ändå inte att den offentliga sektorn kommer att tillhandahålla alla nödvändiga social- och hälsovårdstjänster i framtiden. Ur denna synvinkel är det positivt att en lika stor andel är beredd att själv finansiera en del av sina social- och hälsovårdstjänster, kommenterar Olli Kärkkäinen.

Undersökningen kartlade finländarnas inställning till och förberedelser inför pensionsåren samt de social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls av den offentliga sektorn och hur de räcker till. Taloustutkimus genomförde enkäten som nätpanel i mars 2017. Den besvarades av 1229 finländare i åldern 23­–65 år.

Ytterligare information:

Olli Kärkkäinen, privatekonom, 040 7356 030

Susanna Aarnio-Halme, koncernkommunikation, 09 42 45 1006