Nordeas Riikka Laine-Tolonen: Placeringsrådgivningskompetensen ökar och harmoniseras i branschen i Finland nästa år

05.10.17 11:00 | Lehdistötiedote

Ett EU-direktiv (MiFID II) som träder i kraft nästa år förbättrar investerarskyddet och kvaliteten på placeringsrådgivningen. Placerarna får mer information än tidigare om placeringsprodukter och kostnaderna för dessa – det blir lättare att jämföra produkter och kunderna kan fatta bättre placeringsbeslut. Samtidigt stramas kraven på placeringsrådgivarnas kompetens åt, och behovet av en gemensam kompetensstandard för placeringsrådgivning ökar. Detta konstaterade Riikka Laine-Tolonen på Nordeas presskonferens i Finland i dag.

Enligt affärschef Riikka Laine-Tolonen medför MiFID II bra förnyelser både för småplacerarna och hela branschen. Hon efterlyser en transparent gemensam standard för utvärderingen och övervakningen av placeringsrådgivningskompetensen.

- En gemensam standard i branschen skulle öka transparensen och fördjupa kundernas förtroende för placeringsrådgivning.  Detta skulle gynna hela branschen, men framför allt kunderna. I Norge och Sverige har aktörerna avtalat om ett gemensamt sätt på vilket man regelbundet utvärderar placeringsrådgivarnas kompetens. Ett liknande verksamhetssätt skulle fungera bra också i Finland, säger Riikka Laine-Tolonen.

Riikka Laine-Tolonen anser också att det är viktigt att säkerställa att alla finländare har möjlighet att få rådgivning om sparande och placering också efter att direktivet har trätt i kraft.

- Den lokala lagstiftningen och regleringen borde verkställas på så sätt att aktörerna i branschen också i fortsättningen har möjlighet att ge finländarna rådgivning oberoende av storleken på kapitalet. Att finländarna blir förmögnare gynnar hela samhället. I Nordea utgår vi från att vi ger alla våra kunder rådgivning om sparande och placering nu och i framtiden.

Lättare att jämföra placeringsprodukter

I och med den nya regleringen får kunderna mer detaljerad information om placeringsprodukternas kostnader utöver informationen om avkastning.

- I fortsättningen diskuterar vi ännu utförligare placeringsprodukter och kostnader i anslutning till dessa med kunden. Kulmen i placeringsrådgivningen är fortfarande att hitta lämpliga placeringsprodukter för kunden. Det blir lättare att jämföra produkterna då kunderna får mer specifik information om kostnaderna för produkterna, säger Tanja Eronen, chef för kundupplevelser på Nordeas tjänster för sparande och placering.

Även tjänsterna för sparande och placering digitaliseras

Tjänsterna digitaliseras och allt fler finländare sköter sina dagliga bankärenden digitalt.  MiFID II gör att de elektroniska tjänsterna för sparande och placering kommer på marknaden snabbare vid sidan av rådgivningen på kontoren.

- Vi lanserar den första elektroniska tjänsten för placeringsrådgivning för våra finländska kunder nästa vår. Tjänsten heter Nora och den första versionen erbjuder enkel placeringsrådgivning i form av fem väldiversifierade blandfonder. Tjänsten lämpar sig för kunder som i första hand vill använda elektroniska tjänster för sparande och placering, berättar Tanja Eronen.

För ytterligare information:

Riikka-Laine Tolonen, affärschef, tfn 050 343 0585

Tanja Eronen, chef för kundupplevelser, tfn 040 744 7482

Susanna Aarnio-Halme, koncernkommunikation, tfn 050 61749