Nordeas undersökning: Räntorna väntas stiga – en tredjedel av finländarna med bostadslån har inte garderat sig mot en räntehöjning på något sätt

30.05.17 11:03 | Lehdistötiedote

Finländarna med bostadslån förväntar sig att räntorna kommer att stiga måttligt inom de tre närmaste åren. Detta framgår av en undersökning som Nordea har beställt. Fyra av tio finländare tror att den totala räntan på bostadslån kommer att vara 1,5–3 procent om tre år.

De vanligaste sätten att gardera sig mot en räntehöjning var sparande, litet lånebelopp och räntetak. En tredjedel av finländarna med bostadslån har dock inte garderat sig mot en räntehöjning på något sätt.

Det var överraskande att bara färre än hälften av unga (under 35 år) finländare med bostadslån kunde uppskatta åt vilket håll räntorna kommer att utvecklas. En tredjedel av dem kunde inte ens återge den nuvarande totala räntan på sitt bostadslån, berättar Nordeas privatekonom Olli Kärkkäinen.

Det positiva är dock att unga finländare med bostadslån har garderat sig bättre mot en räntehöjning än andra åldersgrupper. Bara en femtedel av finländarna med bostadslån i åldersgruppen yngre än 35 år har inte garderat sig mot en räntehöjning på något sätt, berättar Kärkkäinen.

Många anser att den egna bostaden är av fel storlek

Enligt undersökningen är ägarbostaden det första alternativet för finländare. Sju av tio finländare skulle i första hand vilja bo i en ägarbostad.

Kommentarerna om att det växer upp en generation som vill bo på hyra verkar vara överdrivna. Ägarbostaden är uppenbart det första alternativet även för ungdomar och över hälften av de som bor på hyra skulle i första hand vilja bo i en ägarbostad, säger Olli Kärkkäinen.

Därmed kan man också bekämpa de stigande hyrorna genom att sätta fart på nybyggnad av ägarbostäder så att allt fler finländare i stället för att bo på hyra kunde flytta till ägarbostäder så som de önskar, fortsätter Kärkkäinen.

På bostadsmarknaden gäller matchningsproblemen även bostadens storlek. Enligt undersökningen upplever en femtedel av finländarna under 25 år att de bor i en för liten bostad, medan en femtedel av finländarna över 65 år upplever att de bor i en för stor bostad. Bostadspriserna fortsätter att utvecklas åt olika håll i olika regioner.

Sex av tio svarare som bor i huvudstadsregionen tror att bostadspriserna kommer att stiga snabbare än i övriga Finland. Däremot förväntar sig till och med var sjätte finländare på mindre orter att bostadspriserna kommer att sjunka inom det närmaste året. Urbaniseringen är en megatrend som kommer att fortsätta och därmed kommer de nuvarande tillväxtcentra att vinna på bostadsmarknaden. I kommuner med utflyttningsöverskott kan det däremot vara svårt att sälja sin bostad, säger Kärkkäinen.

För ytterligare information:

Olli Kärkkäinen, privatekonom, tfn 040 735 6030

Satu Malkamäki, presschef, tfn 050 448 1182

Asumisen odotukset ja huolet

YouGov utförde undersökningen som en webbpanel 27.4–3.5.2017 på uppdrag av Nordea. Svaren har viktats enligt de intervjuades ålder, kön och hemort. I undersökningen deltog 1 006 finländare som har fyllt 18 år.