Finsk undersökning: Många ungdomar sparar för sin första bostad – förstagångsköparna är allt äldre

09.04.18 9:31 | Lehdistötiedote

Enligt en enkätundersökning* som Nordea låtit göra är en ägarbostad fortfarande det populäraste alternativet också bland ungdomar och många ungdomar som önskar att flytta till en ägarbostad sparar för sin första bostad. Samtidigt stiger medelåldern bland dem som köper sin första bostad och allt fler köper sannolikt en familjebostad som sin första bostad.

– 40 procent av de ungdomar i åldern 18–25 som i framtiden vill bo i en ägarbostad anger sig spara för sin första bostad. Det är en glädjande stor andel eftersom köp av första bostad i dagsläget i praktiken kräver egna besparingar, säger privatekonom Olli Kärkkäinen.

Antalet förstagångsköpare har sjunkit under 2005–2016 och deras medelålder har stigit. Samtidigt äger allt färre som bor i tvåor och i synnerhet ettor sin bostad.

– Prisutvecklingen för ettor har lösgjort sig från priserna på andra bostäder och en allt större del av ettorna hamnar i placerares ägo. Det här kan störa den traditionella vägen där man så småningom flyttar till en större bostad. Om den första bostaden är en stor familjebostad behövs det också ett mycket större bostadslån.

De intervjuade i arbetsför ålder betraktade arbetslösheten som den största risken i fråga om boende medan de äldre generationerna betraktade insjuknande i en allvarlig sjukdom som den största risken. Var åttonde av dem som har bostadslån uppskattar att hen inte skulle klara av skötselkostnaderna för sitt bostadslån om räntorna steg till fem procent.

– Även om man i offentligen i fråga om riskerna med boendet fokuserar mycket på bostadspriserna och räntorna är de vardagliga riskerna oftast större. Till exempel i fråga om bostadslån är arbetslösheten ofta ett mycket större slag för betalningsförmågan än en ränteuppgång, säger Olli Kärkkäinen.

– Ändå är det motiverat att också förbereda sig inför en ränteuppgång. Därför gladde det mig att de hushåll i vår enkät som har ett större bostadslån än genomsnittet oftare än andra angav att de har garderat sig inför en ränteuppgång.

Ränteskyddens popularitet håller i sig

Till och med två tredjedelar av de lån som Nordea beviljar har ränteskydd.

– Kunder med bostadslån är rätt upplysta i dagsläget. En del har naturligtvis redan hunnit erfara hur en ränteuppgång påverkar det egna lånet. Men även de som köper sin första bostad är medvetna om de olika riskerna och vill diskutera dem, säger Tom Miller, verkställande direktör för Nordea Hypoteksbank Ab.

– Vår uppgift är att erbjuda lösningar som skyddar kundens ekonomi mot riskerna – oberoende av om det handlar om räntor, arbetslöshet eller en allvarlig sjukdom, säger han.

Enligt Miller är allt fler kunder intresserade av att spara vid sidan om amortering av bostadslån.

– I alla lägen är det vettigt att samla en egen buffert genom regelbundet sparande.

Ytterligare information:

Olli Kärkkäinen, privatekonom, tfn 040 735 6030

Tom Miller, verkställande direktör, Nordea Hypoteksbank Ab, tfn 040 864 4554

Satu Malkamäki, presschef, tfn 050 448 1182

* YouGov utförde undersökningen som en webbpanel 9–13.3.2018 på uppdrag av Nordea. Svaren har viktats enligt de intervjuades ålder, kön och hemort. I undersökningen deltog 1 008 finländare som har fyllt 18 år.