Redan en miljon kunder använder Nordeas nya identifieringsmetoder i Finland – kodkortet på papper förpassas till historien

08.05.18 12:13 | Lehdistötiedote

Nordeas nya identifieringsmetoder, kodappen och kodkalkylatorn, används redan av över en miljon kunder. Som första bank i Finland lanserade Nordea sommaren 2015 en kodapp som laddas ned i mobila enheter, och responsen från kunderna har varit mycket positiv.

- Användningen av Nordeas kodkort, som har över 30 år på nacken, upphör under år 2018 och alla Nordeas kunder får tillgång till en modernare och säkrare identifieringsmetod, säger Jani Eloranta, vice chef för Nordeas privatkundsverksamhet i Finland.

Bankkoderna öppnar många dörrar
I Finland har bankerna varit ledande aktörer i digitaliseringen redan från och med utvecklingen och lanseringen av nätbanken. De hör fortsättningsvis till de viktigaste drivkrafterna i utvecklingen av digitala projekt som är viktiga för samhället.

- Till exempel inloggningen till nästan alla offentliga digitala tjänster sker med bankernas identifieringsverktyg. Bankerna svarar också i stort sett för stark inledande identifiering av alla finländare då de får bankkoder som kan betraktas som digitala identitetshandlingar. Att den inledande identifieringen görs på ett högklassigt sätt är en stor del av det grundläggande arbete som möjliggör utvecklingen av säkra digitala tjänster, säger Eloranta.

Ändringen förbättrar också säkerheten. Ibruktagandet av nya identifieringsmetoder har klart minskat phishingförsök som riktas till Nordeas kunder.

Förändringen gäller hela branschen
Förändringen beror på den föråldrade datasäkerheten hos kodkorten samt andra betaltjänstdirektivet PSD2 som gäller hela bankbranschen. Andra betaltjänstdirektivet reglerar bankerna i EU-länderna och syftet med det är bland annat att bankernas identifieringslösningar ska uppfylla vissa standarder.

Nordea har ännu kunder som använder kodkortet för att logga in på digitala tjänster. Från och med sommaren 2018 skickar Nordea inte längre nya kodkort i stället för gamla. De kunder som använder kodkortet ska ha övergått till att använda kodappen eller kodkalkylatorn innan de har använt den sista siffran i kodkortet.

- I samarbete med Synskadades förbund har vi också tagit fram en talande kodkalkylator. Den talande kodkalkylatorn lanseras under 2018, säger Eloranta.

Rådgivning om digitala tjänster för alla
Nordea ordnar hundratals evenemang där kunderna får rådgivning om digitala tjänster. På dessa evenemang kan kunderna öva sig att använda de nya identifieringsmetoderna och skötseln av andra bankärenden efter behov.

I år satsar Nordea i synnerhet på rådgivningen till seniorkunder. Evenemang ordnas i samarbete med seniororganisationer till exempel på bibliotek. På kontoren ger rådgivarna hjälp och handledning med det digitala och även Nordea Kundtjänst ger personlig betjäning. Telefontjänsten hjälper på finska dygnet runt på numret 0200 3000 och på svenska mån–fre kl. 8–18 på numret 0200 5000.

- Vi anser att det inte finns någon åldersgräns för de digitala lösningarna. Våra digitala tjänster är säkra och tillförlitliga. Bankkoderna underlättar vardagen då de är nyckeln till flera digitala tjänster såsom Mina Kanta-sidor och FPA:s, skattemyndighetens och polisens tjänster, säger Eloranta.

Kodappen är en applikation som laddas ned på mobila enheter. Den kan användas med iPhone-, Android- och Windows Phone-telefoner samt iPad- och Android-pekplattor. Den kan laddas ned i appbutiken för den egna enheten.

Kodkalkylatorn lämpar sig för de kunder som inte kan använda kodappen med en mobil enhet. Kodkalkylatorn är liten, lätt och enkel att ha med sig till exempel i plånbokens kortfack. Kodkalkylatorn kan beställas i nätbanken eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.

För ytterligare information:
Jani Eloranta, vice chef för Personal Banking Finland, 050 373 3259
Satu Malkamäki, presschef, 09 4245 1006