Nordea undersökte i Finland: Brist på information och rädsla för riskerna gör det svårt att börja placera

15.05.18 11:14 | Lehdistötiedote

Av den enkät som Nordea lät Taloustutkimus göra framgår att även om finländarna får pengar över, dämpar bristen på information och risken för att förlora pengarna placeringsivern. Närmare en tredjedel av finländarna varken sparar eller placerar– och också de med en bra inkomstnivå upplever att de inte får pengar över.

Diskussionen om placeringar har den senaste tiden gått allt hetare, men finländarna har fortfarande svårt att börja placera. Enligt Nordeas enkät sparar eller placerar 26 procent av finländarna inte över huvud taget. På finländska brukskonton vilar cirka 80 miljarder euro, men värdet på dessa tillgångar smälter på grund av inflationen och den låga räntenivån. Rädslan för riskerna och bristen på information var enligt enkäten de största hindren för regelbundet sparande och placeringar. Var åttonde svarare nämnde bristen på information som orsak och lika många uppgav att de också är rädda för riskerna med placeringar och att förlora sitt kapital. I alla inkomstklasser upplevde svararna också att det inte blir några pengar över för sparande och placeringar. Även bland höginkomsttagarna som tjänar över 80 000 euro om året, nämnde 62 procent av dem som inte sparar att orsaken till detta är bristen på pengar.

Känslan av att inte ha tillräcklig kunskap inverkar mycket mer på eventuell rädsla än tidigare erfarenheter. Enligt affärschefen Miikka Salminen från Nordea är det beklagligt att sparandet ses som något svårt och besvärligt.

– Tröskeln för att börja spara och placera borde vara så låg som möjligt. Den offentliga debatten kan för sin del medverka till att skapa en bild av att placeringar endast är till för storinvesterare. Men redan med en moderat summa, några tiotals euro om månaden, kan man spara ihop en viktig ekonomisk buffert för sämre tider, säger Salminen.

Unga söker information i digitala kanaler

I synnerhet unga, under 25 år gamla personer, upplever att bristen på information är ett av de största hindren för att börja placera.

– Vanligtvis börjar människor spara och framför allt placera sina besparingar beklagligt sent. Även om det svåraste med att spara är att börja, är det samtidigt det viktigaste. Kunskaper i ekonomi borde vara en viktig del av samhällsundervisningen för barn och unga och en medborgarkunskap. I själva verket är det planering av det egna livet som sparande och placeringar går ut på – drömmar och känslan av trygghet, säger privatekonom Olli Kärkkäinen.

Enligt enkäten vill i synnerhet unga vuxna söka information om placeringar i bankens digitala kanaler medan äldre vill få information av bankrådgivare och via medier.

– Också vi som bank vill dra vårt strå till stacken för att förbättra finländarnas ekonomiska kunskaper och sänka tröskeln för att börja spara, exempelvis genom att jobba för utbildning i kunskaper i ekonomi och utveckla nya lättillgängliga spar- och placeringstjänster samt satsa på rådgivning också digitalt. Under de kommande veckorna lanserar vi Nordeas första digitala placeringsrådgivare, Nora, berättar Salminen.

Ytterligare information

Olli Kärkkäinen, privatekonom, Nordea 040 7356 030

Miikka Salminen, affärschef, Nordea, 050 366 0533

Satu Malkamäki, presschef, Nordea, 050 448 1182