Nordean tilinpäätöstiedote 2019

06.02.20 7:30 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank Oyj – Tilinpäätöstiedote

Konsernijohtaja Frank Vang-Jensenin kommentti:

”Ensimmäiset askeleet Nordean uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamisessa on nyt otettu. Esittelimme lokakuussa järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä uudet tavoitteet, ja niitä kohti etenemme suunnitelmien mukaan.

Panostukset asiakaslähtöisyyteen ja tuottojen kasvattamiseen paransivat liiketoiminnan virettä vuoden 2019 lopulla, mikä näkyy tuloslaskelman tuottorivillä. Tuotot kasvoivat vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä 6 prosenttia. Kulut ovat vähentyneet: ne pienenivät 5 prosenttia, ja kulu/tuotto-suhde parani 57 prosenttiin. Olemme siis menossa oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävä, jotta saavutamme kulu/tuotto-suhteelle asetetun 50 prosentin tavoitteen vuonna 2022.

Myös asiakastyytyväisyys on parantunut. Asiakkaat ovat pitäneet erityisesti uudesta pohjoismaisesta mobiilipankistamme, joka lanseerattiin vuonna 2019. Emme vielä voi olla tyytyväisiä asiakastyytyväisyyden tasoon, mutta trendi on nyt positiivinen kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Olen iloinen siitä, että luottovolyymit kasvavat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja hoitoon saadun varallisuuden nettomäärä oli positiivinen jo neljäntenä peräkkäisenä neljänneksenä. Hoidossa oleva varallisuus (AuM) nousi uuteen ennätykseen ja sitä oli kaikkiaan 324 miljardia euroa.

Ydinvakavaraisuussuhde nousi 16,3 prosenttiin, mikä ylittää vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä voimassa olevan viranomaisvaatimuksen noin 3,20 prosenttiyksiköllä ja pääomapuskurille asetetun tavoitteen noin 1,20 prosenttiyksiköllä. Taseemme on vahva ja antaa meille hyvät edellytykset selvitä mahdollisista säännösmuutoksista ja hyödyntää kasvumahdollisuudet.

Oikaistu oman pääoman tuotto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 7,6 prosenttia, kun tavoitteemme vuodelle 2022 on yli 10 prosenttia.

Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelta, mikä vastaa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa esitettyä linjausta.

Pankin uusi vaihe on alkanut lupaavasti. Meillä on kuitenkin vielä paljon työtä tehtävänä ennen kuin saavutamme tavoitteemme. Saavuttaaksemme vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteemme panostamme edelleen kolmeen painopistealueeseemme: 1) optimoimme toiminnan tehokkuutta, 2) kasvatamme tuottoja ja 3) luomme erinomaisia asiakaskokemuksia. Olemme menossa määrätietoisesti oikeaan suuntaan kohti tavoitteiden saavuttamista.”

Vertailu 1–12/2019 vs. 1–12/2018

 • Korkokate 4 318 miljoonaa euroa, -4 %
 • Liiketoiminnan tuotot 8 635 miljoonaa euroa, -6 %
 • Liiketoiminnan tuotot1 8 497 miljoonaa euroa, -1 %
 • Liiketoiminnan kulut -5 986 miljoonaa euroa, 19 %
 • Liiketoiminnan kulut1 -4 877 miljoonaa euroa, -1 %
 • Nettomääräiset luottotappiot -536 miljoonaa euroa, 210 %
 • Nettomääräiset luottotappiot1 -254 miljoonaa euroa, 47 %
 • Liikevoitto 2 113 miljoonaa euroa, -47 %
 • Oikaistu liikevoitto1,2 3 366 miljoonaa euroa, -4 %
 • Ydinvakavaraisuussuhde3 16,3 % vs.15,5 %
 • Kulu/tuotto-suhde 69 % vs. 55 %
 • Kulu/tuotto-suhde1 57 % vs. 57 %
 • Kulu/tuotto-suhde1,2 57 % vs. 57 %
 • Luottotappiotaso (jaksotettuun hankintamenoon arvostetusta luotonannosta) 22 pistettä vs. 7 pistettä
 • Oman pääoman tuotto 5,0 % vs. 9,7 %
 • Oman pääoman tuotto1,4 8,1 % vs. 8,5 %

Vertailu Q4/2019 vs. Q4/2018

 • Korkokate 1 108 miljoonaa euroa, -3 %
 • Liiketoiminnan tuotot 2 294 miljoonaa euroa, 8 %
 • Liiketoiminnan tuotot1 2 156 miljoonaa euroa, 6 %
 • Liiketoiminnan kulut -1 179 miljoonaa euroa, -15 %
 • Liiketoiminnan kulut1 -1 179 miljoonaa euroa, -5 %
 • Nettomääräiset luottotappiot -102 miljoonaa euroa, 240 %
 • Nettomääräiset luottotappiot1 -102 miljoonaa euroa, 240 %
 • Liikevoitto 1 013 miljoonaa euroa, 44 %
 • Oikaistu liikevoitto1,2 822 miljoonaa euroa, 14 %
 • Ydinvakavaraisuussuhde3 16,3 % vs. 15,5 %
 • Kulu/tuotto-suhde 51 % vs. 65 %
 • Kulu/tuotto-suhde1 57 % vs. 61 %
 • Kulu/tuotto-suhde1,2 57 % vs. 63 %
 • Luottotappiotaso (jaksotettuun hankintamenoon arvostetusta luotonannosta) 17 pistettä vs. 5 pistettä
 • Oman pääoman tuotto 9,9 % vs. 6,3 %
 • Oman pääoman tuotto1,4 7,6 % vs. 6,7 %

Tuloslaskelmassa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4661, NOK 9,8499 ja SEK 10,5848.
1 Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Lisätietoja tulosraportin sivulla 6.
2 Oikaistu vakausmaksuilla ennen veroja: Q4/2019: -53 milj. euroa, Q3/2019: -52 milj. euroa ja Q4/2018: -42 milj. euroa (kirjattu tasapoistoina).
3 Vakavaraisuussuhteissa on laskettu mukaan tulos, josta on vähennetty kertyneet osingot. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu vakausmaksujen kirjaamisen ja esitystavan muutosten mukaisesti (lisätietoja tulosraportin liitteessä 1).
4 Oikaistu vakausmaksuilla verojen jälkeen:  Q4/2019: -40 milj. euroa, Q3/2019: -40 milj. euroa ja Q4/2018: -32 milj. euroa (kirjattu tasapoistoina).

Tuloslaskelma

 Q4Q3Muutos,Q4Muutos,1–121–12Muutos,
 20192019%2018%20192018%
Milj. euroa        
Korkokate1 1081 08321 142-34 3184 491-4
Palkkiotuotot ja -kulut, netto775756372083 0112 9931
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä26621126182461 0241 088-6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta-113-10815-10750124-60
Muut liiketoiminnan tuotot1462256460143232476-51
Liiketoiminnan tuotot yhteensä2 2942 085102 11988 6359 172-6
         
Henkilöstökulut-648-924-30-744-13-3 017-2 9981
Muut kulut-375-3662-390-4-1 639-1 5665
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä-156-885-82-250-38-1 330-482176
Liiketoiminnan kulut yhteensä-1 179-2 175-46-1 384-15-5 986-5 04619
         
Tulos ennen luottotappioita1 115-90 735522 6494 126-36
         
Luottotappiot, netto-102-331-69-30240-536-173210
Liikevoitto1 013-421 705442 1133 953-47
         
Tuloverot-26389 -20032-571-872-35
Tilikauden tulos 750-332 505491 5423 081-50

Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot1

 31.12.30.9.Muutos,31.12.Muutos,
 20192019%2018%
Mrd. euroa     
Luotot yleisölle322,7328,3-2308,35
Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset303,9299,51291,64
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle168,7168,30165,02
Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset166,4161,93160,24
Taseen loppusumma554,8585,9-5551,41
Hoidossa oleva varallisuus324,1313,83280,116
Oma pääoma31,530,5332,9-4

Tunnusluvut2

 Q4Q3Muutos,Q4Muutos,1–121–12Muutos,
 20192019%2018%20192018%
Osakekohtainen tulos,
laimennusvaik. jälkeen, euroa
0,19-0,08 0,13460,380,76-50
Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk,
euroa
0,380,32190,76-500,380,76-50
Osakkeen päätöskurssi1, euroa7,246,50117,30-17,247,30-1
Osakkeen kokonaistuotto, %18,712,4 -17,5 10,5-19,5 
Ehdotettu/maksettu osakekohtainen
osinko, euroa
     0,400,69-42
Oman pääoma / osake1, euroa7,807,5538,15-47,808,15-4
Liikkeessä olevien osakkeiden
enimmäismäärä1, milj.
4 0504 05004 05004 0504 0500
Osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo, milj.
laimennusvaikutuksen jälkeen, milj.
4 0394 03604 03704 0354 0370
Oman pääoman tuotto, %9,9-4,4 6,3 5,09,7 
Aineellisen pääoman tuotto, %11,3-5,0 7,2 5,711,1 
Riskipainotettujen erien tuotto, %2,0-0,9 1,3 1,02,0 
Oman pääoman tuotto ml.
jaksotetut vakausmaksut, %
9,4-4,9 5,9 5,09,7 
Kulu/tuotto-suhde, %51104 65 6955 
Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut
vakausmaksut, %
54107 67 6955 
Luottotappiotaso (jaksotettuun
hankintamenoon,  arvostetusta
luotonannosta), pistettä3
1755-695240227214
Ydinvakavaraisuussuhde1,4,5,6,7, %16,315,4 15,5 16,315,5 
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen
pääoma1,4,5,7, %
18,317,4 17,3 18,317,3 
Vakavaraisuussuhde1,4,5,7, %20,820,0 19,9 20,819,9 
Ensisijainen pääoma1,4,7, mrd. euroa27,527,3127,0227,527,02
Riskipainotetut erät4, mrd. euroa150156-4156-4150156-4
Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)129 00029 469-228 990029 00028 9900
Taloudellinen pääoma1,7, mrd. euroa25,726,5-326,6-325,726,6-3

1 Kauden lopussa.
2 Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista, katso https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports/.
3 Mukaan lukien myytävänä olevina omaisuuserinä vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä raportoidut luotot yleisölle.    
4 Mukaan lukien tilikauden tulos.
5 Muutokset sovellettavaan pääomavaatimuksia koskevaan sääntelyyn (lisätietoja tulosraportin kohdassa ”Other information”).
6 Mukaan lukien tilikauden tulos oikaistuna kertyneillä osingoilla.
7 Vuoden 2018 vakavaraisuuslukuja ei ole oikaistu vakausmaksujen kirjaamisen ja esitystavan muutosten mukaisesti (lisätietoja tulosraportin liitteessä 1).
  

Näkymät
Painopistealueet, joiden avulla menestymme liiketoiminnassamme ja saavutamme taloudelliset tavoitteemme
Jotta vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa, Nordean uudessa liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään kolmeen painopistealueeseen: 1) optimoimme toiminnan tehokkuutta, 2) kasvatamme tuottoja ja 3) luomme erinomaisia asiakaskokemuksia.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022
Nordean taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat:
oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia
kulu/tuotto-suhde 50 prosenttia.

Kulut
Nordea odottaa kulujen jäävän vuonna 2020 alle 4,7 miljardin euron ja vähenevän sen jälkeen edelleen.

Pääomatavoitteet
Viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla 1. tammikuuta 2020 lähtien.

Osingonmaksuperiaatteet
Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta. Tämä koskee 1. tammikuuta 2020 lähtien kertyviä tuloksia. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Luottosalkun laatu
Uusi: Nordea odottaa nykyisen makrotaloustilanteen perusteella, että luottojen laatu pysyy tulevina neljänneksinä suurelta osin ennallaan.

Aiempi: Nordea odottaa, että nettomääräiset luottotappiot pysyvät tulevina neljänneksinä vähäisinä ja vuoden 2018 keskiarvon paikkeilla. Makrotalouden näkymät ovat kuitenkin hieman aiempaa epävarmemmat.

Osingonjakoehdotus
Nordea Bank Oyj:n jakokelpoiset varat 31. joulukuuta 2019, mukaan lukien tilikauden tulos, olivat 18 166 606 378,45 euroa, ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa oli 4 590 425 994,62 euroa. Hallitus ehdottaa 25. maaliskuuta 2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelta.

Kaupallisten kiinteistöjen riskipainot
Ruotsissa ja Norjassa sijaitsevien kaupallisten kiinteistöjen riskipainot pienenivät 100 prosentista 50 prosenttiin Euroopan keskuspankin päivitettyä päätöksensä osana vuotuista valvontaprosessia.

Pilari 2:n mukainen vaatimus (P2R)
Nordea sai valvontatarkastus- ja arviointiprosessin (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) lopullisen päätöksen 10. joulukuuta 2019. Siinä esitetty pilari 2:n mukainen vaatimus on 1,75 prosenttia 1. tammikuuta 2020 lähtien. 

Koko tulosraportti löytyy verkkosivuiltamme englanniksi:
Nordea Group Q4 2019 Report

Lisätietoja: 
Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja, 050 382 1391Christopher Rees, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15Kati Tommiska, konserniviestintä, 050 382 1391

 

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 6. helmikuuta 2020 kello 7.30 Suomen aikaa.

Nordea panostaa tiiviisiin asiakassuhteisiin. Haluamme olla olennainen osa yhteiskuntaa. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Olemme Pohjoismaiden johtava pankki. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com