Nordean tulos – ensimmäinen neljännes 2020

29.04.20 7:30 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank Oyj – Osavuosikatsaus (Q1 ja Q3)

Konsernijohtaja Frank Vang-Jensenin kommentti:

”Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä alkanut maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia vaikuttaa meihin kaikkiin. Siitä on tullut myös yhteiskunnallinen ja taloudellinen kriisi, jolla on vakavia taloudellisia seurauksia ja joka saattaa johtaa pitkäaikaisiin rakenteellisiin muutoksiin yhteiskunnissamme. On ollut rohkaisevaa nähdä, että Pohjoismaiden hallitukset ja viranomaiset ymmärsivät pandemian vakavuuden varhaisessa vaiheessa ja ryhtyivät toimenpiteisiin rajoittaakseen sen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rajoituksia on alettu hiljalleen purkaa joissakin maissa, mutta COVID-19-kriisin kestoon ja taloudellisten vaikutusten laajuuteen liittyy yhä paljon kysymysmerkkejä, ja talouden toipumiskykyä on liian aikaista arvioida.

Me teemme kaikkemme auttaaksemme asiakkaitamme, huolehtiaksemme työntekijöidemme turvallisuudesta ja pitääksemme pankin toiminnan käynnissä. Olemme esimerkiksi tarjonneet asiakkaillemme lyhennysvapaita ja saaneet asiakkailta jo yli 60 000 lyhennysvapaahakemusta. Pelkästään maaliskuussa saimme yritysasiakkailtamme lainahakemuksia yhteensä yli 13 miljardin euron arvosta. Yli 70 prosenttia työntekijöistämme on tällä hetkellä etätöissä, mikä on mahdollistanut pankin toiminnan jatkumisen täydellä teholla kriisin aikana, vaikka konttoreita jouduttiinkin sulkemaan tilapäisesti joissakin maissa. Olen ylpeä henkilöstömme erinomaisesta työpanoksesta asiakkaiden ja koko yhteiskunnan auttamiseksi näinä vaikeina aikoina.

Olemme edenneet suunnitelmien mukaisesti kohti taloudellisia tavoitteitamme haastavista markkinaolosuhteista huolimatta, ja olen tyytyväinen ensimmäisen neljänneksen tulokseemme. Korkokate nousi 5 prosenttia ja palkkiotuotot 4 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 

Liiketoiminnan tuotot laskivat 5 prosenttia, sillä rahoitusmarkkinoiden viimeaikainen levottomuus vaikutti negatiivisesti nettotulokseen käypään arvoon arvostettavista eristä. Olemme vähentäneet kuluja suunnitelmien mukaisesti. Ne ovat pienentyneet 8 prosenttia, ja kulu/tuotto-suhde on näin ollen pysynyt ennallaan 57 prosentissa.

Olemme vähentäneet taseeseen liittyviä riskejä merkittävästi viime vuosina ja keskitymme edelleen luottosalkkumme laatuun sekä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Salkkumme on hyvin hajautettu ja toimialojen, joihin COVID-19-pandemialla odotetaan olevan välittömiä vaikutuksia, osuus salkusta on pieni. Nettomääräiset luottotappiovaraukset olivat ensimmäisellä neljänneksellä 154 miljoonaa euroa, josta 120 miljoonaa oli ylimääräinen johdon harkintaan perustuva varaus. Tällä katetaan luottotappioiden todennäköinen lisääntyminen lyhyellä aikavälillä. Johdon harkintaan perustuvia varauksia on Nordeassa kokonaisuudessaan 327 miljoonaa euroa, mikä nostaa taseeseen kirjattavien varausten määrän yhteensä 2,4 miljardiin euroon.

Maksuvalmiussuhde parani 182 prosenttiin ja ydinvakavaraisuussuhde pysyi vahvana 16 prosentissa. Se ylittää nykyiset viranomaisten vähimmäisvaatimukset 5,8 prosenttiyksiköllä.

Olemme sitoutuneet saavuttamaan vuodelle 2022 asettamamme taloudelliset tavoitteet. On liian aikaista tehdä johtopäätöksiä COVID-19-pandemian taloudellisista seurauksista, mutta olemme varautuneet tekemään toimenpiteitä taloudellisten vaikutusten pienentämiseksi, kun aika on oikea. Lähitulevaisuuden painopistealueemme ovat selvät: jatkamme asiakkaidemme auttamista, huolehdimme henkilöstömme turvallisuudesta ja varmistamme pankin toiminnan jatkumisen näinä poikkeuksellisina aikoina.”


Vertailu Q1/2020 vs. Q1/2019

Korkokate 1 109 miljoonaa euroa, 5 %
Liiketoiminnan tuotot 2 001 miljoonaa euroa, -5 %
Liiketoiminnan kulut -1 248 miljoonaa euroa, -14 % (-8 %)1
Nettomääräiset luottotappiot -154 miljoonaa euroa, 267 %
Liikevoitto 599 miljoonaa euroa, -4 % (-16 %)1
Ydinvakavaraisuussuhde2,3,4 16,0 % vs. 14,6 %
Kulu/tuotto-suhde 62 % vs. 69 % (62 % vs. 64 %)1
Kulu/tuotto-suhde5 57 % vs. 57 %
Luottotappiotaso (jaksotettuun hankintamenoon arvostetusta luotonannosta) 26 pistettä vs. 7 pistettä
Oman pääoman tuotto 5,9 % vs. 5,5 %
Oman pääoman tuotto5 7,1 % vs. 8,1 %

Vertailu Q1/2020 vs. Q4/2019

Korkokate 1 109 miljoonaa euroa, 0 %
Liiketoiminnan tuotot 2 001 miljoonaa euroa, -13 % (-7 %)1
Liiketoiminnan kulut -1 248 miljoonaa euroa, 6 %
Nettomääräiset luottotappiot -154 miljoonaa euroa, 51 %
Liikevoitto 599 miljoonaa euroa, -41 % (-32 %)1
Ydinvakavaraisuussuhde2,3,4 16,0 % vs. 16,3 % 
Kulu/tuotto-suhde 62 % vs. 51 % (62 % vs. 55 %)1
Kulu/tuotto-suhde5 57 % vs. 57 %
Luottotappiotaso (jaksotettuun hankintamenoon arvostetusta luotonannosta) 26 pistettä vs. 17 pistettä
Oman pääoman tuotto 5,9 % vs. 9,9 %
Oman pääoman tuotto5 7,1 % vs. 7,6 %

Tuloslaskelmassa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4714, NOK 10,4678 ja SEK 10,6603.
1 Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (lisätietoja tulosraportin sivulla 6).
2 Kauden lopussa.
3 Muutokset sovellettavaan pääomavaatimuksia koskevaan sääntelyyn (lisätietoja tulosraportin kohdassa ”Other information”).
4 Mukaan lukien tilikauden tulos oikaistuna kertyneillä osingoilla.
5 Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (lisätietoja tulosraportin sivulla 6) ja mukaan lukien jaksotetut vakausmaksut.

 

Tuloslaskelma

Q1Q1Muutos,Q4Muutos,
20202019%2019%
Milj. euroa
Korkokate1 1091 05651 1080
Palkkiotuotot ja -kulut, netto7657374775-1
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä109264-59266-59
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta-214-1
Muut liiketoiminnan tuotot2044-55146-86
Liiketoiminnan tuotot yhteensä2 0012 115-52 294-13
Henkilöstökulut-699-718-3-6488
Muut kulut-419-594-29-37512
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä-130-140-7-156-17
Liiketoiminnan kulut yhteensä-1 248-1 452-14-1 1796
Tulos ennen luottotappioita753663141 115-32
Luottotappiot, netto-154-42-10251
Liikevoitto599621-41 013-41
Tuloverot-139-178-22-263-47
Tilikauden tulos4604434750-39
Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot1
31.3.31.3.Muutos,31.12.Muutos,
20202019%2019%
Mrd. euroa
Luotot yleisölle324,0325,60322,70
Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset295,1300,6-2303,9-3
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle174,0176,3-1168,73
Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset169,2166,62166,42
Taseen loppusumma600,4590,22554,88
Hoidossa oleva varallisuus280,4300,5-7324,7-14
Oma pääoma31,530,5331,50
Tunnusluvut2
Q1Q1Muutos,Q4Muutos,
20202019%2019%
Osakekohtainen tulos, laimennusvaik. jälkeen, euroa0,110,10100,19-42
Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa0,380,68-440,380
Osakkeen päätöskurssi1, euroa5,136,80-257,24-29
Osakkeen kokonaistuotto, %-25,63,318,7
Oma pääoma / osake1, euroa7,797,5537,800
Liikkeessä olevien osakkeiden enimmäismäärä1, milj.4 0504 05004 0500
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, laimennusvaik. jälkeen, milj.4 0384 03304 0390
Oman pääoman tuotto, %5,95,59,9
Aineellisen pääoman tuotto, %6,76,411,3
Riskipainotettujen erien tuotto, %1,21,12,0
Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %7,17,09,4
Kulu/tuotto-suhde, %626951
Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %576154
Luottotappiotaso, pistettä2672711753
Ydinvakavaraisuussuhde1,4,5, %16,014,616,3
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma1,3,4, %17,817,118,3
Vakavaraisuussuhde1,3,4, %20,219,520,8
Ensisijainen pääoma1,3, mrd. euroa27,127,8-227,5-1
Riskipainotetut erät3, mrd. euroa152163-71501
Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)128 29229 284-329 000-2
Taloudellinen pääoma1, mrd. euroa25,828,2-925,70

1 Kauden lopussa.
2 Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista,
katso https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports.
3 Mukaan lukien tilikauden tulos.
4 Muutokset sovellettavaan pääomavaatimuksia koskevaan sääntelyyn (lisätietoja tulosraportin kohdassa ”Other information”).
5 Mukaan lukien tilikauden tulos oikaistuna kertyneillä osingoilla.

Näkymät
Painopistealueet, joiden avulla menestymme liiketoiminnassamme ja saavutamme taloudelliset tavoitteemme
Jotta vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa, Nordean liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään kolmeen painopistealueeseen: 1) toiminnan tehokkuuden optimointiin, 2) tuottojen kasvattamiseen ja 3) erinomaisten asiakaskokemusten luomiseen.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022
Nordean taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat:

  • oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia

  • kulu/tuotto-suhde 50 prosenttia.

Kulut
Nordea odottaa kulujen jäävän vuonna 2020 alle 4,7 miljardin euron ja vähenevän sen jälkeen edelleen.

Pääomatavoitteet
Viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla 1. tammikuuta 2020 lähtien.

Osingonmaksuperiaatteet
Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta. Tämä koskee 1. tammikuuta 2020 lähtien kertyviä tuloksia. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Luottosalkun laatu
Uusi:
Luottotappioiden näkymiä on liian aikaista arvioida, sillä COVID-19-pandemian taloudellisiin vaikutuksiin liittyy yhä paljon epävarmuutta. 

Aiempi: Nordea odottaa nykyisen makrotaloustilanteen perusteella, että luottojen laatu pysyy tulevina neljänneksinä suurelta osin ennallaan.

 
Koko tulosraportti löytyy verkkosivuiltamme englanniksi:
Nordea Group Q1 2020 Report

 

Lisätietoja:

Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja, +358 503 821 391Christopher Rees, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15Satu Malkamäki, konserniviestintä, 09 4245 1006
 

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 29. huhtikuuta 2020 kello 7.30 Suomen aikaa.

 
Nordea on pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.