Miljoona tuntia talousosaamista

20.02.17 13:06 | Nordea | Suomi100

Nordea panostaa tänä vuonna merkittävästi lasten ja nuorten talouslukutaidon vahvistamiseen.

Yhteiskuntavastuuhankkeitamme toteutetaan sekä vapaaehtoistoiminnan ja yhteistyökumppaneidemme kautta esimerkiksi Taloustaitohankkeessa ja Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) Yrityskylissä. Yrityskylät on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö, joka on palkittu maailman parhaana koulutusinnovaationa.

- Olemme havahtuneet siihen, että juuri lasten ja nuorten talouslukutaidon kasvattamisella on suuri merkitys paitsi nuorten omalle tulevaisuudelle niin koko yhteiskunnallamme. Meillä on huippuosaamista finanssialasta ja Yrityskylässä nykyaikaiset ja palkitut pedagogiset opetusmetodit, sanoo Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela.

Nordealaiset ovat lähteneet innokkaasti mukaan kiertämään kouluissa ja opettamaan talouslukutaitoja nuorille sekä toimimaan ohjaajina Yrityskylissä.

- Jokaisella pankkilaisella on mahdollisuus vapaaehtoistyöhön vuoden aikana. Tuemme osaltamme yhteistyökumppaneitamme Yrityskylää ja Yrityselämän nuoret sukupolvet -hanketta tuottamaan vuonna 2017 yli miljoona tuntia talousopetusta lapsille ja nuorille. Yrityskylässä työntekijämme tekevät käsikirjoituksia sekä toimivat ohjaajina, Yrityselämän nuoret sukupolvet -hankkeessa teemme digitaalisten verkko-opintojen sisältöjä yhdessä Taloudellisen tiedotustoimiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Konkreettisten hankkeiden kautta pankin ja henkilöstömme osaamista hyödynnetään siellä, missä sillä on iso merkitys, eivätkä tavoitteet jää juhlapuheiden tasolle, Kuusela toteaa.

Nordea on ollut Yrityskylän kumppani jo useamman vuoden ja tänä vuonna yhteistyötä on syvennetty entisestään. Lisäksi nordealaiset jatkavat aktiivisesti vapaaehtoistyön tekemistä valtakunnallisessa Taloustaito-hankkeessa. Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-hankeen kautta vuoden 2016 syksyn ja kevään 2017 aikana 200 nordealaista osallistui vapaaehtoisena nuorten talousneuvonnan tapaamisiin. 

Tuemme kansainvälisen liiketoiminnan opettamista lukioissa

Ensi syksystä lähtien toisen asteen oppilaitoksille tarjotaan mahdollisuus perehtyä kansainvälisiin bisnestaitoihin TATin tuottamien digitaalisten kurssimateriaalien avulla. Mukana on nyt kymmentä pilottilukiota ja ensi syksystä lähtien mukaan tulevat kaikki noin neljäsataa suomalaista lukiota sekä muut toisen asteen oppilaitokset.  

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT on julkistanut uuden toisen asteen oppilaitoksille suunnatun kurssikokonaisuuden. Yrityselämän nuoret sukupolvet -hanke tuottaa kahdeksan digitaalista kansainvälisen liiketoiminnan kurssia, joilla kehitetään muun muassa nuorten markkinointi-, myynti- ja neuvottelutaitoja. Kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden kehittää bisnestaitojaan ja kykyjään toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Aihe on erittäin ajankohtainen: talous tulee koko ajan kansainvälisemmäksi ja liiketoimintaympäristö monimutkaistuu. Tämän päivän nuoret tarvitsevat monipuolisen kuvan työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeista. 

- Nuoret omaksuvat kyvyn toimia verkostoituneessa kansainvälisessä toimintaympäristössä. He saavat hyvät eväät ja taidot parantaa Suomen kilpailukykyä tulevina vuosikymmeninä, sanoo TAT:n projektipäällikkö Mikko Hakala. 

Kahdeksan kurssin kokonaisuus perustuu viimeisimpiin pedagogisiin ratkaisuihin sekä yritysten tarjoamiin materiaaleihin, jotka ovat oikeasta käytännön liike-elämästä. Kansainvälisen liiketoiminnan digitaalisia kursseja suoritetaan opettajajohtoisesti. Lukuvuodesta 2017–2018 alkaen kurssit ovat oppilaitosten valittavissa. 

- Meillä on ilo olla mukana tukemassa kokonaisen sukupolven kouluttamista. Emme ole pelkästään hankkeen rahoittaja, vaan niin kuin edellä mainitsin, osallistumme myös oppimateriaalin kehittämiseen ja kehitämme vapaaehtoistyömahdollisuuksia henkilökunnan osallistamiseksi. Mielestämme kyseessä on huippuhanke, Kuusela kertoo.

Katso video Yrityselämän nuoret sukupolvet -hankkeesta