Blogi: Onnistunut yrityskauppa tehdään realististen suunnitelmien perusteella

Gavel
01.03.17 13:50 | Yritykset | Suomi100

Usein sanotaan, että suurin osa yrityskaupoista epäonnistuu. Oman kokemukseni mukaan – ainakin rahoittajan näkökulmasta – voi sanoa, että runsaasti löytyy myös onnistumistarinoita.

Yrityskauppaan ladataan usein suuria toiveita. Siksi mahdollisesti optimistisiin toiveisiin nähden se voikin tuottaa pettymyksen: ei kasvun vaan kannattavuuden tai synergioiden nopeaan hyödyntämisen suhteen. 

Yrityskauppa sisältää luonnollisesti riskin, mutta se avaa myös suuria mahdollisuuksia. Mikäli orgaaninen kasvu on hidasta ja kasvun kiihdyttäminen vaatisi huomattavia etupainotteisia investointeja, niin yrityskauppa voi olla vähäriskisempi keino kasvaa muun muassa uusiin tuoteryhmiin, maantieteelliselle alueelle tai uusiin teknologioihin. Yrityskaupan mukana saadaan myös uusia asiakassuhteita ja alaa osaavia ammattilaisia.

Yrityspankkiiriurani aikana olen saanut olla mukana lukuisten yrityskauppojen rahoittajana ja saanut seurata myös yrityksen kehittymistä yrityskaupan jälkeen. Kun mietin, mitä eroja on ollut onnistuneimmilla ja heikommin onnistuneilla yrityskaupoilla, niin erot eivät ole syntyneet niinkään suhdanteista tai ulkoisista tekijöistä. Sen sijaan eroja on ollut yrityskaupan valmisteluun käytetystä huolellisuudessa ja erityisesti juuri kaupan jälkeisestä ostokohteen haltuunotossa ja yrityskulttuurien yhdistämisessä.

Paperilla täydelliseltä näyttävä liitto voi hukata mahdollisuutensa, mikäli integraatiotyötä ei suunnitella ja toteuteta huolellisesti. Pankkirahoittajalle asia näyttäytyy nopeasti niin, että taloudelliset ennusteet eivät toteudu ja yrityskaupan jälkeen myynti ei kasvakaan tai että integraatiosta alkaa syntyä ennakoimattomia kustannuksia. Nämä puolestaan aiheuttavat kassavirtaan aukon, jonka paikkaamiseen alkaa yritysjohdolta ja omistajilta kulua huomattavasti aikaa ja vaivaa.

Kun yrityskauppa tehdään realististen suunnitelmien perusteella – varmistaen, että pienille epäonnistumille on rahoituksellisesti pelivaraa ja yrityskaupan jälkeen kohdeyrityksen henkilöstö saadaan sitoutettua ostajan strategiaan – on onnistuneen yrityskaupan edellytykset perusteiltaan varmistettu. 

Hyvä valmistelutyö huomioi kattavasti myös rahoitukselliset näkökohdat. Yrityskaupan yhteydessä huomioidaan yrityskaupparahoituksen ja siihen liittyvien korkojen ja lyhennysten lisäksi myös käyttöpääoma ja investoinnit. Yrityskauppoihin erikoistuneet pankkiirit käyvät mielellään näitä keskusteluja ja auttavat löytämään tasapainoisen rahoituspaketin aikaansaamiseksi myös oikeat rahoitusvälineet.

Viimeiset vuodet ovat tuoneet pankkirahoituksen rinnalle uusia rahoituslähteitä ja mahdollisuuksia vahvistaa pääomarakennetta muun muassa hakemalla osakepääomaa tai junior-rahoitusta eri lähteistä. Tämä kehitys tulee jatkumaan. Se mahdollistaa myös yrityskaupan entistä paremman rahoituspaketin järjestymisessä. Nordea on mukana tässä kehityksessä ja osaltaan edesauttaa tämän markkinan kehittymistä.

Yrityskauppa voi olla myös hyvä tapa siirtyä yrittäjäksi, jolloin uusi yrittäjä saa valmiin yrityksen asiakassuhteineen. Näin kynnys liiketoiminnan käynnistämisestä madaltuu. Myyjän kannalta yrityskauppa puolestaan turvaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden. 

Suomessa on koko ajan runsaasti yrityksiä kaupan. Uusia yritysmahdollisuuksia voi etsiä esimerkiksi Suomen Yrittäjien Yrityspörssissä (yritysporssi.fi) ja Suomen Yrityskaupat Oy:n sivustolla (yrityskaupat.net). 

Kirjoittaja: Tommi Leinonen, johtaja, yrityskauppojen rahoitus

Read more about Finland's independence anniversary

Näyttää 5 hakua 56 tuloksesta

Suomi100

Onnea 100-vuotias Suomi!

Nordea Suomi100

Suomen juhlavuoden kunniaksi me nordealaiset päätimme nostaa yrittäjyyden ja yrittäjähenkisyyden yhteisen juhlavuotemme teemaksi.

Blogi: Yrittäjähengen ydin sama jo 1800-luvulla - kuinka ratkaistiin rahoitus?

Yritykset Suomi100

Mukana oli myös aatteen paloa ja ihanteita – halu tehdä hyvää yhteiskunnan parhaaksi

Cleac: Parempaa musiikinopetusta maailmalle

Yritykset Suomi100

Cleac Oy on kasvanut parissa vuodessa ideasta kansainväliseksi startupiksi.

Yonoton: Jonon ohi haasteiden kautta

Yritykset Suomi100

Teemu Karenius sai yritysidean, kun hän turhautui lätkämatseissa jonottamiseen.

Virtuaalituotteita rakennusteollisuudelle – tamperelaisen kasvuyrityksen tavoitteena on muuttaa asuntokauppaa

Yritykset Suomi100

Kasvuyritys on vastannut haasteisiin nopealla ja rohkealla reagoinnilla.

Näyttää 5 hakua 56 tuloksesta